Illustrasjonsbilde. Stortingsbygningen. Foto: Stortinget. CC BY-NC-ND 4.0. flickr.com/photos/stortinget/
Illustrasjonsbilde. Stortingsbygningen. Foto: Stortinget. CC BY-NC-ND 4.0. flickr.com/photos/stortinget/

NKAs høringsinnspill til revidert nasjonalbudsjett

15.05.2020

I fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett 12. mai ble det bekreftet at regjeringen ønsker å utvide og forlenge kompensasjonsordningene for arrangører i kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet. Det er selvsagt positivt, men innrettingen av ordningene er fortsatt ikke god nok. Det gjøres viktige og riktige justeringer av frivillighetsordningen, uten at tilsvarende problemstillinger ivaretas for kulturfeltet for øvrig. Mer alvorlig er det imidlertid at regjeringen fortsatt ikke gjør endringer i krisepakkene som vil bidra til å holde musikknæringen flytende gjennom denne krisen. Dette er noen av tingene vi i Norske Konsertarrangører har lagt vekt på i vårt høringsinnspill.