Illustrasjonsbilde. Bildet er tatt av Arek Socha fra Pixabay.
Illustrasjonsbilde. Bildet er tatt av Arek Socha fra Pixabay.

Kompensasjonsordningene for arrangører i kultursektoren og frivillighet/idrett

04.04.2020
Fredag 3. april kom forskriftene for kompensasjonsordningene for arrangører i kultursektoren og innen frivillighet og idrett. Her er som kjent ca. 300 mill. kr disponert til kultursektoren, en ordning som skal forvaltes av Kulturrådet, mens ca. 700 mill. kr skal gå til arrangører innenfor frivillighet og idrett. Begge ordningene skal kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift, samt merutgifter knyttet til avlysning, stenging eller utsettelse som følge av pålegg eler råd gitt av myndighetene i forbindelse med Covid-19.
Dere finner begge forskriftene på regjeringens hjemmeside.
 
Kulturrådet oppdaterer sin side med spørsmål og svar om ordningen kontinuerlig. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet har en tilsvarende side med spørsmål og svar om ordningen for frivillighet og idrett.

Det er ellers viktig at dere merker dere følgende: 
  • Ordningene gjelder for arrangører med inntil 60 prosent offentlig finansiering
  • Arrangører som var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars skal søke på frivilligordningen, dere andre på kulturordningen
  • Ordningene omfatter per nå kun åpne arrangementer som skulle ha vært gjennomført i perioden fra 5. mars til 30. april
  • Tapt billettinntekt, deltakeravgift eller merutgifter i den gjeldende perioden utgjør minimum 25 000 kroner
  • Det tildeles kompensasjon én gang per arrangør i gjeldende periode, så arrangører med flere arrangement må sende samlet søknad
  • Arrangører som samarbeider om et arrangement må avklare hvem som skal ta med arrangementet i sin søknad

 

Dette siste punktet blir svært viktig; her må dere ta ansvar for å koordinere dere godt og gjøre de nødvendige avklaringene dere imellom. Det vil åpnes for søknader 14. april (følg med på henholdsvis Kulturrådets og Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider), og søknadsfrist blir 21. april. Vi i Norske Konsertarrangører skal sørge for å holde dere oppdatert når det kommer ny informasjon.