Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.
Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.

Kommentar til nye og justerte krisetiltak for kulturfeltet

29.05.2020

Endelig mer forutsigbarhet for arrangørfeltet, med det som faktisk er en utvidet, forlenget og forbedret kompensasjonsordning for kulturarrangører. Det er en enorm lettelse, og gjør at hundrevis av arrangører kan gå inn i sommeren med et høyere nivå av trygghet for arbeidsplassene sine, - og i mange tilfeller for livsverket sittMen det blir fortsatt ikke konserter i tiden fremover hvis ikke også resten av næringskjeden for konsertvirksomhet skal ivaretas bedre.  

Kulturminister Abid Raja har fått mye juling den siste tiden. Dessverre velfortjent. Men det er også viktig å gi ham honnør når han fortjener det. At vi i dag – endelig - får en kompensasjonsordning for kulturarrangører som faktisk varer like lenge som arrangementsforbudet, og som attpåtil skal komme i form av fortløpende utbetalinger, er godt nytt. At det skal kompenseres for mellomlegget for planlagte arrangementer som av smittevernhensyn må gjennomføres med redusert kapasitet er også helt avgjørende. Da er det håp om at flere kan komme i gang med konserter fremover, og basere aktiviteten på reelle budsjetter som ivaretar hele verdikjeden.

 

Det er videre veldig positivt at det signaliseres at konsert- og kulturhusene, som til nå har falt mellom to stoler, skal tas inn i kompensasjonsordningen for kulturarrangører. Det utfordrer selvsagt rammen for ordningen; 650 millioner høres unektelig lite ut når du tenker på at de store festivalene og konserthusene skal omfattes av ordningen – og det er jo bare innenfor musikkfeltet. Samtidig vil mange arrangører fortsatt sokne til frivillighetsordningen, som ble styrket med 850 millioner i dag. Og kulturministeren var forbilledlig tydelig på at ordningene vil justeres og rammene vil økes dersom det viser seg nødvendig. Og det skal vi selvsagt holde ham til. Dette var den første pressekonferansen hvor jeg opplevde at Abid Raja faktisk var opptatt av å trygge aktørene i feltet – om enn bare noen av oss.    

 

Så gjenstår det selvsagt å se hvordan forskriftene for kompensasjonsordningene blir seende ut. Her har vi spilt inn flere spørsmål til Kulturdepartementet, basert på erfaringer fra forrige søknadsrunde. Vi har også påpekt det vi mener er en urimelig forskjellsbehandling mellom hvilke utgifter det kan kompenseres for innenfor henholdsvis kulturordningen og ordningen for frivillighet og idrett. For oss som har en medlemsmasse som deler seg omtrent på midten mellom de to ordningene blir denne urimeligheten påfallende, fordi arrangørene i praksis holder på med akkurat det samme.    

 

Og selv om vi nok aldri har hørt kulturministeren opptre ryddigere enn under pressekonferansen i dag, så var det dette med noen av oss. Vi savner fortsatt en tydelig ambisjon for hvordan resten av næringskjeden for konsertvirksomhet skal ivaretas. Dette vil vi fortsette å være i dialog med Kulturdepartementet om i tiden som kommer, også som medlem av Musikkindustriens næringsråd. Det er et vesentlig poeng her at det faktisk ikke blir noen konserter hvis ikke myndighetene er villige til å holde liv i bookingagenter, management og aktører innen sceneteknisk produksjon. Sånn sett fraskrev kulturministeren seg ansvaret for store deler av norsk musikkbransje under dagens pressekonferanse. Og for det kommer han til å måtte tåle mer juling.

 

Les pressemeldingen om de nye og justerte tiltakene her.