Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.
Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.

Kommentar til de foreløpige krisetiltakene vedtatt av Stortinget 16.03.2020

16.03.2020

Norske Konsertarrangører ser positivt på at Stortinget har kommet frem til et bredt forlik om en økonomisk krisepakke til bedrifter og ansatte i forbindelse med Covid-19. Ikke minst er det positivt at den svært krevende situasjonen for frilansere og selvstendig næringsdrivende nå blir hensyntatt i større grad. Vi retter også en takk til vår hovedorganisasjon Virke, som har bidratt til viktige gjennomslag for redusert arbeidsgiverperiode ved permitteringer, sykelønn og omsorgspenger, og utsatt merverdiavgift. For reiselivet og mange kulturaktører, som har den laveste momssatsen, er det også positivt at denne blir midlertidig satt ned til åtte prosent (gjeldende fra 1. januar 2020).

Men det var disse bransjespesifikke tiltakene, da. De likviditetsfremmende tiltakene er vel og bra. Og det er sikkert mange aktører som kan ha nytte av at det nå skal etableres statlige lånegarantier for alle berørte bransjer. Men for arrangørfeltet, som i utgangspunktet driver med svært små marginer, vil ikke en lånegaranti være noe verdt hvis ikke den kommer sammen med en lovnad om økte overføringer i form av en kompensasjonsordning. Som tiltak alene kan ikke en lånegaranti hjelpe oss. Det hjelper lite å få et lån til å berge gjennom krisen når arrangørens inntektsmulighet ikke levner håp om å betjene lånet når vi en dag kommer tilbake i vanlig gjenge igjen.

 

Så, nok en gang: Vi trenger en kompensasjonsordning for virksomheter som rammes ved stenging/avlysning av arrangement begrunnet i folkehelsehensyn. Kompensasjonsordningen må omfatte både arrangører, artister og underleverandører som rammes som følge av stenging/avlysning.

MER OM KORONAVIRUSET