Rapporter

Nasjonal arrangørstatistikk 2018

Forventes lansert høsten 2019. Analyse av data pågår.

  

Nasjonal arrangørstatistikk 2017 - Arrangørutredningen

I 2018 bestilte Kulturrådet en utredning som undersøker de ulike konsertarrangørenes rolle og funksjon i formidling av kunst til et bredt publikum. Etter en anbudskonkurranse, fikk Telemarksforsking oppdraget.  Utredningen ble gjennomført i 2018 og tok utgangpunkt i en rekke intervjuer med konsertarrangører i Norge, i tillegg til nøkkeltall fra organisasjonene i Arrangørforum. Norske Konsertarrangører er en av organisasjonene som har bidratt med datainnsamling fra sin medlemsmasse til utredningen. Norske Konsertarrangører har også vært representert i utredningens referansegruppe, på vegne av Arrangørforum.

Det vil ikke publiseres en egen Nasjonal arrangørstatistikk for 2017 siden arrangørutredningen går mer i dybden når den analyserer konsertåret 2017. 

Til Arrangørutredningen for 2017

 

Nasjonal arrangørstatistikk 2016

Tirsdag 5. desember 2017 ble den første rapporten i samarbeidet lansert på Kulturhuset i Oslo. Rapporten tar for seg musikkåret 2016 og er skrevet på oppdrag av Arrangørforum. Datagrunnlaget er resultat av et samarbeid mellom Rambøll Management Consulting, som har stått for den tekniske gjennomføringen, og Arrangørforum, som har formidlet kontakten til sine arrangørmedlemmer. Kunnskapsverket har stått for bearbeiding og analyse av datamaterialet. 

Last ned

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Norske Konsertarrangører (ca. 15-20 per år)