Sammen med åtte andre arrangørorganisasjoner startet Norske Konsertarrangører i 2016 et samarbeid om en nasjonal kartlegging av arrangørfeltet. Organisasjonene samler inn nøkkeltall fra sine arrangørmedlemmer, og innsamlet data danner grunnlaget for Nasjonal arrangørstatistikk. Forskningsinstituttet Telemarksforsking er faglig samarbeidspartner og ansvarlig for analyse og produksjon av en årlig rapport. Se oversikt over involverte aktører nedenfor. 

Innsamling av data for konsertåret 2018 ble avsluttet i juni. Nasjonal arrangørstatistikk for 2018 ble publisert 4. desember 2019.

Last ned nasjonal arrangørstatistikk 2018

Involverte aktører

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Norske Konsertarrangører (ca. 15-20 per år)