Norske Konsertarrangørers publikasjoner er en viktig del av vårt opplærings- og medlemstilbud. Bøkene brukes blant annet som pensum for studenter ved flere av landets høyskoler, er grunnpilaren i våre kurs og et viktig bidrag til profesjonaliseringen av landets konsertarrangører.