Norske Konsertarrangørers publikasjoner er en viktig del av vårt opplærings- og
medlemstilbud. Bøkene brukes blant annet som pensum for kulturstudenter ved flere av landets høyskoler, er grunnpilaren i våre kurs og et viktig bidrag til
profesjonaliseringen av landets konsertarrangører.