Kurs, faglige og sosiale møteplasser står sentralt i virksomheten til Norske Konsertarrangører (NKA). Vi har tilknyttet oss en kurslederstab som innehar spisskompetanse innen arrangørfaget i bred forstand, og skreddersyr kurs til den enkeltes behov, enten det gjelder kortere kurs eller workshops.

Kurs
Medlemmer i NKA har tilbud om et gratis kurs i året. Sammen med kursholder skreddersyr vi kursene til den enkeltes behov og ønsker. Aktuelle temaer kan være sikkerhet, sosiale medier, økonomi, organisasjonsutvikling, markedsføring, booking, sponsorarbeid, identitetsutvikling m.m.


Seminarer
NKA samarbeider tett med de regionale kompetansesentrene og bidrar inn med arrangørfaglig program på seminarer over hele landet. På bransjefestivaler som by:Larm, Trondheim Calling, Vill Vill Vest og Sørveiv er vi faste innholdsleverandører av faglig innhold, og med våre egne prosjekter arrangerer vi egne seminarer og frokostmøter. Vi arrangerer også NKA sin Arrangørkonferanse hvert år. Denne konferansen er lukket for NKA sine medlemmer og samarbeidspartnere.


Møteplasser
NKA skal legge til rette for kompetansedeling og nettverksbygging, og for å skape arenaer der arrangører kan møtes for å lære av hverandre. Vi mener det er svært viktig med gode nettverk. Seminarene er de viktigste møteplassene, men vi legger også til rette for uformelle sammenkomster der man prates over en matbit og noe i glasset. Møteplassene finner som oftest sted på bransjefestivaler som feks. by:Larm og på festivaler i inn- og utland.