Dato
02. juni 2016
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: turné- og konsertvirksomhet

Hva kan få støtte
Det gis tilskudd til konsertproduksjon og turnévirksomhet. Det kan søkes om støtte til enkeltturneer og konsertrekker, samt langsiktig virksomhetsstøtte til turneer og konsertvirksomhet i inntil tre år.
 
Stortinget har bestemt at konsert- og turnévirksomhet i Norge skal prioriteres på musikerordningen (St.prp. nr. 1 (2012-2013)). Men det gis også tilskudd til utenlandsturné som arrangeres i forbindelse med innenlandsturné eller som er del av langsiktige konsert-/turnéplaner. Les mer.

Det gis ikke støtte til:
- Investering i utstyr.
- Tilskudd til produksjoner/turneer som allerede har funnet sted før gjeldende søknadsfrist.
- Musikkgrupper/ensembler som mottar støtte fra tilskuddsordningen for ensembler vil ikke bli prioritert.
- Det gis normalt ikke støtte til rene utenlandsturneer.

Musikerordningen og ensemblestøtteordningen vil bli sett i sammenheng ved tildeling av tilskudd.

Hvem kan søke
Målgruppen er profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister som har markert seg regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Også støtteapparat og management kan søke om tilskudd på vegne av utøverne.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet.