Dato
01. september 2020

Søknadsfrist: Kulturrom

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

Kulturroms formål er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Søknadsfristene hos Kulturrom er 1. mars og 1. september kl. 13.

I Kulturrom tildeles tilskudd på grunnlag av aktivitet og behovet lokalt og ikke på grunnlag av kunstneriske vurderinger. Målet er å bygge opp rom som både kan brukes av profesjonelle artister, kor, teatergrupper, korps og andre kulturuttrykk. Frekvens, helårsaktivitet og tilgang for lokal aktivitet og lokale arrangører vektlegges ofte i saksbehandlingen.

Rom til å oppleve og utøve kunst- og kultur på tvers av sjangre og uttrykk

Rom for kultur er grunnlaget for all aktivitet – og uavhengig om det gjelder barn eller voksne, frivillighet eller næringsutvikling, amatør eller profesjonell, så starter det alltid med et sted. Derfor administrerer Kulturrom offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, klubber, arrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av øvings- og fremføringslokaler innenfor musikk- og scenekunstfeltet.

Kulturrom jobber for at det skal være tilgang på egna og utstyrte rom for kultur uansett hvor i landet man bor.