Dato
01. mars 2020 | Kl. Kl. 13.00
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Gjesteoppholdsstøtte for arenaer

Ordningen skal gi kunst- og kulturarenaer i Norge mulighet til å invitere kuratorer, programskapere, frittstående arrangører eller kunstnere til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon. Formålet er å styrke arenaenes muligheter for utvikling av innhold og kompetanse på programmeringsarbeid og programutvikling.

Ordningen skal:

  • bidra til kunstnerisk og faglig utvikling av produksjons- og formidlingsarbeid i kunst- og kulturarenaene
  • bidra til å styrke og utvikle programtilbud på høyt kunstnerisk nivå for et allment publikum
  • stimulere til økt internasjonalt samarbeid og utveksling

Ordningen er tverrfaglig og gjelder alle de kunst- og kulturområdene Kulturrådet dekker: Visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk samt kulturvern.

 

Mer om ordningen

Gjesteoppholdstøtten ble initiert av Kulturrådet som en forsøksordning i 2014. Ordningen gir scener, spillesteder, visningsrom og kulturhus i Norge mulighet til faglig og kunstnerisk utvikling gjennom å støtte gjesteopphold for eksterne kuratorer, arrangører eller kunstnere som inviteres til å skape attraktivt programinnhold av høy kvalitet ved arenaene.

Høsten 2016 ble forsøksordningen evaluert. Evalueringsrapporten På besøk (2017) peker på at ordningen i all hovedsak virker etter formålene, og fremhever den bl.a. som et viktig virkemiddel og insentiv i Kulturrådets arbeid med å utvikle vitale kunst- og kulturarenaer i Norge. Kulturrådets erfaringer i arbeidet med ordningen over fem år er også positive, og fra og med 2019 etableres gjesteoppholdsstøtten som en fast tilskuddsordning under Norsk kulturfond, med to årlige søknadsfrister.