Dato
01. august 2021
Sted
LNU

Søknadsfrist: Frifond Stem! (løpende)

Om støtteordningen  

Frifond Stem! er en midlertidig prosjektstøtteordning som gir støtte til lokale frivillige barne- og ungdomsprosjekter som har som har mål om å mobilisere unge under 26 år til å engasjere seg ved stortingsvalget i september 2021.   

Prosjektet er en del av Frifond, som er finansiert med midler fra overskuddet til Norsk Tipping. 2,5 millioner kroner skal utdeles til prosjekter. Et prosjekt kan for eksempel være et stand-up show, en debatt, et seminar, en kampanje, en demonstrasjon, en konsert, en musikkonkurranse, en film, en stand, eller en annen form for et prosjekt. Et prosjekt kan maksimalt få 50 000 kroner. En søkergruppe kan kun få støtte til ett prosjekt fra Frifond Stem.  

 

Søknader mottas og behandles løpende mellom 1. mai og 1. august. Ordningen har begrensede midler og deler ut penger til det er tomt, så det lønner seg å være tidlig ute! 

 

Hvem kan få støtte?  

Dette er en støtteordning for ungdomsråd, frittstående grupper og foreninger av barn- og unge, og lokallag i en organisasjon som har fått støtte fra Frifond organisasjon i 2021. Dere må være minst tre personer, dere må være under 26 år og dere må basere prosjektet deres på frivillig innsats. Prosjektet skal gjennomføres i lokalmiljøet, det vil si der dere bor. I tillegg må prosjektet ha lokal forankring. Det kan ikke være sentralleddet i en organisasjon som har bestemt at prosjektet skal gjennomføres, men lokallagene selv.

Politiske ungdomspartier kan ikke få støtte fra Frifond Stem.  

Gruppa kan få støtte fra Frifond Stem selv om dere har fått støtte fra en annen Frifond-ordning i 2021. Gruppa kan også få støtte fra andre Frifond-ordninger selv om dere har fått støtte fra Frifond Stem.  
 
LNU ønsker et mangfold av prosjekter, og oppfordrer derfor alle grupper og organisasjoner til å søke.