Dato
23. februar 2018
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist Arrangørstøtte scenekunst

NB! Det vil heretter kun være én søknadsfrist i året for denne ordningen, i begynnelsen av mars hvert år.

Formål

Ordningen har som formål å gi programmeringsmidler til arrangører som presenterer profesjonelle scenekunstproduksjoner av høy kunstnerisk kvalitet.

Arrangørstøtteordningen for scenekunst skal:

  • stimulere til visning av nasjonal og internasjonal scenekunst
  • stimulere til nyskapende formidlingsmåter
  • bidra til at arrangører med et høyt kvalitetsnivå utvikles
  • gi forutsigbarhet i programmeringsarbeidet som strekker seg over et eller flere år

Hva kan få støtte

Det kan søkes om midler til programmering. Utgifter til administrasjon av programmerings- og arrangørarbeidet dekkes også. Programmet skal vise helhet og egenart. For enkeltgjestespill og turneer, se Støtteordning for formidling/gjestespill.

Det gis ikke tilskudd til:

  • Investering i utstyr
  • Driftsutgifter
  • Arrangementer som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist

Hvem kan søke

Målgruppen for arrangørstøtteordningen for scenekunst er arenaer som festivaler, kulturhus og andre regionale  arrangører,  som presenterer offentlige visninger av profesjonell scenekunst. Arrangøren må kunne vise til ansvarlig drift og kontinuitet. Søker må ha organisasjonsnummer, enkeltpersoner kan ikke søke denne tilskuddsordningen og henvises til Støtteordning for formidling/gjestespill.

Se også retningslinjer for Arrangørstøtte scenekunst.