Dato
09. november 2016 | Kl. 10.00
Sted
Stavanger konserthus

Kulturrådets Årskonferanse 2016

Kulturrådets årskonferanse avholdes i Stavanger konserthus 9. - 10. november. Tema for årskonferansen 2016 er kunst- og kulturkritikk.

Kulturen rommer flere pågående fortellinger om identiteter. Verdier som tidligere fremsto som bastante i en norsk kulturell selvforståelse er i dag gjenstand for skarp debatt. Kunst- og kulturtilbudet øker samtidig som mediebildet omstilles med nye plattformer for utveksling av erfaringer og meninger. Er det fortsatt rom for en sakkyndig kunst- og kulturkritikk? I så fall, hva skal til for at kritikken blir relevant for en større offentlighet?

I samarbeid med Stavangerregionens kunst- og kulturmiljøer legger Kulturrådet til rette for en aktuell drøfting av kritikkens plass i kulturen!

Mer informasjon om program og påmelding kommer, hold av 9. - 10. november i kalenderen!