Dato
26. mai 2021 | Kl. 13:00
Sted
Digitalt

Digitalt fagseminar // Grønt veikart - Brak

Det er høy bevissthet om, og etterspørsel etter, bærekraftige og grønne tiltak i kultursektoren. Kunst- og kultursektoren har lenge ønsket samlende retningslinjer og verktøy for å øke farten på overgangen til grønn produksjon, drift og andre grønne løsninger, og i 2019, besluttet flere organisasjoner innen kultursektoren å utforme et grønt veikart for kunst og kultursektoren. Veikartet ble lansert i mars 2021 og gir en overordnet retning for praktisk miljø- og bærekraftsarbeid i sektoren. Det er et mål at veikartet skal bidra til målbare reduksjoner i sektorens klimaavtrykk og konkret praksisendring hos virksomheter og enkeltaktører innen kunst- og kultursektoren. Veikartet inneholder ti strakstiltak for virksomheter, fem for enkeltpersoner, samt fem strakstiltak for myndighetene. Veikartet skal fungere som et verktøy for å hjelpe organisasjoner og enkeltpersoner i sektoren med å skape et mer bærekraftig avtrykk.

Med arbeidet med det grønne veikartet for kunst- og kultursektoren som utgangspunkt, inviterer Norske Konsertarrangører og Brak til digitalt fagseminar om Grønt veikart. Her vil prosjektleder for veikartet, Linnéa Svensson, fortelle om arbeidet og identifisere effektive tiltak og grep for mer bærekraftig drift, både for enkeltpersoner og organisasjoner. Vi vil også høre hvordan lokale aktører jobber med grønne løsninger og tiltak, og hvilke utfordringer man står ovenfor.

Arrangementet er gratis og åpent for alle men krever påmelding.  

Arrangørsamlingen er støttet av Norsk musikkråd/KOMP