Dato
26. april 2016
Sted
Kulturrådet, Oslo

Åpen dag og Kreativt Europa

Kulturrådet arrangerer åpen dag om Kreativt Europa.
 
Kreativt Europa er EUs program for støtte til kunst- og kreative næringer. Kreativt Europa dekker alle kunstformer og har en total ramme på nær 1,5 millioner euro i perioden 2014-2020. I 2015 ble det tildelt over 10 millioner kroner til prosjekt med norske deltagere. I 2016 er det nye muligheter til å søke støtte. Kulturrådet er norsk kontaktpunkt for programmet og deltar på en rekke infoseminarer, samt informerer og veileder potensielle søkere til Kreativt Europa. Utlysningstekster og mer informasjon finner du på www.kreativteuropa.no

Ta gjerne kontakt med Internasjonal seksjon i Kulturrådet dersom du ønsker infomøter eller veiledning i din region i løpet av 2016.

KREATIVT EUROPA ER TILSTEDE PÅ FØLGENDE ARRANGEMENT VÅREN 2016:
Mandag 29. februar: Seminar støtte til oversettelse av litteratur, kl 12-14, Kulturrådet, Oslo (seminaret blir streamet)

3-5. mars: Seminar om Kreativt Europa og «liveurope», ByLarm, Oslo

Torsdag 10. mars: Åpen dag, Kreativt Europa, Kulturrådet, Oslo

Tirsdag 5. april: Kreativ regionbygging i Europa – Hvorfor delta i EU-programmet Kreativt Europa? Kl 10-15 ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Seminaret arrangeres i samarbeid mellom Osloregionens Europakontor,  Høgskolen i Oslo og Akershus, Norsk filminstitutt og Kulturrådet

Torsdag 21. april: Infoseminar Kreativt Europa for regionskontorene i Brussel

Tirsdag 26. april: Åpen dag, Kreativt Europa, Kulturrådet, Oslo

Tirsdag 24. mai: Søknadsskrivekurs, Kreativt Europa, Kulturrådet, Oslo

Fredag 27. mai: Seminar støtte til oversettelse av litteratur, Norsk Litteraturfestival, Lillehammer