Tilgjengelighet Kultur-Norge» er et prosjekt som eies og driftes av Norske Konsertarrangører. Prosjektet er finansiert av Bufdir v/Deltasenteret ved støtteordningen «tilskudd til arbeid med universell utforming. Prosjektet har som mål å bedre tilgjengelighet på kulturarenaer for mennesker med funksjonsnedsettelse og bedre mulighet for å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver.

Prosjektet ønsker:

  • Å øke bevisstgjøringen rundt behovene for tilrettelegging for mennesker med funksjonsevne

  • Bedre tilgjengeligheten på kulturarenaer i Norge, slik at flere mennesker med funksjonsevne kan delta i ulike kulturarrangementer som publikum eller frivillig

  • En bedre opplevelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne på kulturarrangement

Med støtte fra både Deltasenteret og Ekstrastiftelsen, og inspirasjon fra Attitude is Everything i England er målet å veilede og inspirere kulturarrangører til å sette fokus på god tilgjengelighet for alle og ha som mål at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få mulighet til økt kulturopplevelse og deltakelse

Gjennom opplæring og rådgivning skal kulturarrangøren lage en handlingsplan for tilgjengelighet. Tilgjengelighet blir da en del av sjekklista for kulturarrangementet og alle i organisasjonen. Ansatte og frivillige vil få opplæring i universell utforming og tilgjengelighet.

God informasjon om tilgjengelighet ved billettbestilling eller frivilligregistrering er en viktig start for at mennesker med nedsatt funksjonsevne raskt skal få nødvendig informasjon om arrangements tilgjengelighet. God informasjon om tilgjengeligheten viser at organisasjonen har et bevist forhold til at kulturarrangement skal være tilrettelagt for alle.

I alt 16 kulturaktører fra hele landet er med i TKN 2016. Det jobbes også med en veileder som skal være ferdig i begynnelsen av 2017.

 

Nyhetsarkiv

1.1 millioner til videre satsing på tilgjengelighet på konsertarrangement

Mer kultur til de med nedsatt funksjonsevne

Berit Vordal, prosjektleder for Tilgjengelighet Kultur-Norge

Fagseminar: Tilgjengelighet Kultur-Norge- Kulturarrangement for alle!

SATSNING PÅ ØKT TILGJENGELIGHET VED KULTURARRANGEMENT