Velkommen!

Sammen med Tons of Rock inviterer vi til årets store begivenhet - Arrangørkonferansen 2018 i Halden! Dette er den største og viktigste møteplassen for landets arrangørbransje og vi gleder oss til å samle hundrevis av arrangører for å utveksle erfaringer, bygge nettverk og videreutvikle live-segmentet i Norge. Konferansen er lukket for NKA sine medlemmer og samarbeidspartnere.

I forbindelse med konferansen innkaller vi også medlemmer til landsmøte, torsdag 11. oktober. 

Påmelding

Utsolgt for early bird.

Program (oppdateres fortløpende)

torsdag 11.10
15:00 - 17:00
Registering og innsjekk

Sted: Lobbyen til Thon Hotel Halden

Registrering og innsjekk til Landsmøte og Arrangørkonferansen 2018.

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i for de som skal delta på LM.

 

17:00 - 19:00
Landsmøte 2018

Sted: Thon Hotell Halden

 

 

fredag 12.10
09:30 - 11:30
Registrering og innsjekk

Sted: Foajeen til Brygga Kultursal

Registrering og innsjekk til Arrangørkonferansen 2018. 

 

11:30 - 12:00
NKA ønsker velkommen

Sted: Brygga Kultursal

- NKA ønsker velkommen til Arrangørkonferansen 2018
- Velkommen fra vertskapet Tons of Rock og Halden by
- Avduking av NKAs nye håndbok om sosialt entreprenørskap og konsertarrangører
- mm

12:00 - 13:00
Innleder TBA

Sted: Brygga Kultursal

 

 

13:00 - 14:00
Lunsj

Lunsj på Thon Hotel Halden

 

 

14:00 - 15:50
Brennende- uten å bli utbrent

Arrangørfeltet er kjennetegnet av mange brennende idealister og flytende grenser mellom arbeid, fritid og privatliv. Arrangører er derfor sårbare når det kommer til utbrenthet og stress-relaterte helseplager. I dette foredraget vil du lære mer om hva som kjennetegner utbrenthet, og hva du kan gjøre for å brenne – uten å bli utbrent.
v/ Tor Åge Eikerapen

 

14:00 - 15:50
Videresalg av billetter

I Norge er videresalg av billetter med profitt forbudt og regulert igjennom loven om svartebørs. Likevel finnes det flere utenlandske aktører som selger billetter til norske konserter, ofte til langt over pålydende pris og er man riktig uheldig, er billetten falsk. Å kjøpe billetter i slike fora er ofte en risikosport. Ticketmaster har utviklet sitt eget system for videresalg av billetter, Seatwave. Dan Pearce, markedsdirektør for videresalg av billetter i Ticketmaster UK kommer for å fortelle om deres erfaringer med dette. Etter dette innlegget inviterer vi til rundbordssamtale for å diskutere tema. Hva ønsker en norsk arrangørbransje? Er tiden moden for å tilrettelegge for bedre organisering av videresalg av billetter eller er man for nøyd med hvordan det fungerer per i dag, der det meste av videreslag foregår på Facebook og finn.no? Samtalen modereres av Thomas Litangen.

 

14:00 - 14:50
Aktuelt om personvern for konsertarrangører

Personvern har fått mye oppmerksomhet den siste tiden etter det har blitt vedtatt en ny personvernforordning på EU-nivå som medfører mange nye regler og ikke minst høye sanksjoner ved brudd. Dette har ført til at mange aktører har hatt stor fokus på etterlevelse av det nye regelverket og styrking av personvernet. Konsertarrangører står overfor nokså like problemstillinger når det gjelder personvern og hvordan personopplysninger skal behandles som ledd i virksomheten. Et spørsmål som ofte oppstår er når samtykke må innhentes og hva vilkårene for et gyldig samtykke er. Et annet gjentakende spørsmål omhandler reglene rundt bruk av bilder og video til markedsføring. Ettersom utfordringene kan være mange av de samme for de ulike konsertarrangørene, kan det være hensiktsmessig for bransjen å gå sammen og lage en bransjenorm som kan skape klarhet i de spesifikke personvernsutfordringene konsertarrangører står overfor. Datatilsynet gir en kort innføring i disse problemstillingene som kan være av særlig interesse for konsertarrangører etter det nye personvernregelverket.
v/ Marte Lindblad Skaslien og Jade Bui

 

15:00 - 15:50
Sosialt entreprenørskap og konsertarrangører

NKA lanserer håndboken «Konsertarrangører og Sosialt Entreprenørskap» under årets Arrangørkonferanse. Guri vil i denne bolken ta for seg sosialt entreprenørskap som konsept og kurs, samt by på inspirerende eksempler fra NKAs egne medlemmer. 
v/ Guri Hummelsund

 

 

16:00 - 16:50
Samtale 1 TBA

Sted: Brygga Kultursal

 

 

17:00 - 17:30
Halden presenterer

Sted: Brygga Kultursal

TBA

 

17:30 - 19:30
Sosialt program

Alternative sosiale aktiviteter før vi samles til middag kl. 20.00:

- Guidet tur på Fredriksten festning
- Omvisning på Atletic Sound og Rockehuset 
- Båttur på fjorden 
- Halden rundt- en joggetur
- Sosialt i baren på Thon Hotel Halden. TBA

20:00 - 23:00
Middag

Middag på Brygga Kultursal. 

 

 

lørdag 13.10
10:00 - 11:50
Hvordan få suksess med din frivilligkoordinering

På denne workshopen fokuserer vi på dine utfordringer knyttet opp mot å koordinere det frivillige arbeidet på ditt arrangement og hvordan få suksess. Det blir delt ut oppgaver og spørsmål som skal løses og diskuteres i grupper. Etter hver oppgave blir det en liten bolk med nyttig teori knyttet opp mot diskusjonene i gruppen. Fokuset i workshopen blir rekruttering, organisering og ledelse av frivillige.  
v/ Sylvia Jacobsen

10:00 - 10:50
Den nye kasseloven, i praksis

Har du hørt om den nye kasseloven? Den trådde i kraft 01.01.2017 og gjelder for alle fra 2019. Hva betyr dette for deg? Må du gjøre noe annerledes eller kan du fortsette som før? Må du ha med kasseapparat ut på jordet for å selge parkeringsbilletter? Hva gjelder for 2018 og hva blir nytt for 2019? Må jeg printe kvittering på hvert eneste salg, eller kan jeg finne på noe lurt? Hva med bruk av bonger, kan det fortsette som før? En kort innføring i loven og mange praktiske problemstillinger for festivaler og arrangører.
v/ Kristian Flodin

10:00 - 10:50
Rundbordsmøte for daglig ledere/festivalsjefer

Det er til tider svært utfordrende å være daglig leder eller festivalsjef. Hvordan mekle mellom de ulike interessene internt i organisasjonen? Hvilke avgjørelser er viktige å ta akkurat nå? Hvordan både få tid til egne arbeidsoppgaver og motivere ansatte til å effektivt utføre sine? Hvordan få gjort oppfølging og kontroll som ikke de ansatte oppfatter som overvåkning? Hvordan beholde oversikt over alt som skjer i organisasjonen? Hvordan ta tak i konflikter mellom arbeidstakere? Hvordan skal nedskjæringer gjøres i økonomiske nedgangstider?

Norske Konsertarrangører ønsker å støtte medlemmenes daglige ledere og festivalsjefer og inviterer for første gang under arrangørkonferansen i Halden til et rundebordsmøte. 

Møtet innledes av Stine Mari Røverdatter som har daglig ledererfaring fra BLÅ, Kanonhallen og Mono og som i dag er økonomi- og administrasjonssjef i Friction/Atomic Soul.

11:00 - 11:50
Less is more! Enklere risikovurderinger gir bedre sikkerhet

Mange arrangører har et anstrengt forhold til risikoanalyser. Enda et krav som stjeler tid, fokus og livsglede.  Det gjøres for å tilfredstille myndighetenes behov, ikke arrangør sine. Jørgen påstår derimot at ved å gjøre mindre, vil effekten bli større. Foredraget tar for seg hvorfor mange av dagen kompliserte risikoanalysemetoder er svake og hvorfor en enklere tilnærming vil kunne lede til økt sikkerhet og trygghet. Man går igjennom en metode som kan gjøre arbeid med risikoanalyser enklere, mindre tidskrevende, men som kan svært gode resultater. 
v/Jørgen Aass

 

 

11:00 - 11:50
Spons, prissetting og hvordan realisere sitt økonomiske potensiale

En time der vi går gjennom aspekter knyttet til spons, prissetting, økonomisk potensiale og noen øvelser som dere kan ta med tilbake til egen organisasjon. Essensen i foredraget er å gi dere verktøy som dere kan bruke videre, både gjennom helårsdrift og eventer. Foredragsholder har bakgrunn fra Chateau Neuf, Rockefeller, Scandic og flere festivaler, så foredraget tilpasses de ulike feltene.  
v/ Torstein Løvlid 

 

 

12:00 - 13:00
Møt din mentor

På Arrangørkonferansen får du mulighet til å ha eksklusive møter med personer i arrangørbransjen.

Få verdifulle tips og førstehåndskunnskap gjennom et møte med en eller flere av våre  utvalgte mentorer. Hvert møte varer i 10 min. 

Mer info om mentorer og påmeldingskjema kommer. 

12:00 - 13:00
Møt din samarbeidspartner

Alle samarbeidspartnerne som deltar på konferansen vil være tilgjengelig for korte møter på 5 min og man kan booke møter med de aktuelle samarbeidspartnerne på forhånd. 

Påmeldingsskjema vil publiseres på en senere tidspunkt. 

 

12:00 - 13:00
Satelittkontor med MUO og Kulturrådet

Møt Musikkutstyrsordningen (MUO) og Kulturrådet. De er tilstede for å prate og veilede NKA sine medlemmer med spørsmål, søknader og alt annet du måtte ha på hjertet.

 

 

 

13:00 - 14:00
Lunsj

Lunsj på Thon Hotell Halden

 

 

14:00 - 14:50
Samtale 2 TBA

Sted: Brygga Kultursal

 

 

15:00 - 15:50
Agent of Change: Protecting UK grassroots music venues

A growth in demand for property in UK cities has led to increasing rents and landlords deciding to sell property and land to developers. This has placed rising financial burdens on pre-existing operators of grassroots music venues, who are often situated in areas that are popular for redevelopment, and made them vulnerable to a more liberalised planning system. Agent of Change is a term that is used to describe various approaches to controlling the relationship between new built development (typically residential), and extant noise sources, in this case music venues. Alex Mann from Music Venue Trust explains how agent of change works, and talks about the campaign that MVT embarked on to get agent of change recognised by policy makers and politicians in order to help protect vulnerable music venues for the future of the UK music industry.
v/ Alex Mann

15:00 - 15:50
NKA i samarbeid med Balansekunst: Hva gjør jeg hvis jeg opplever seksuell trakassering?

Hva kan og bør du som arbeids- og oppdragsgiver gjøre for å forhindre seksuell trakassering på arbeidsplassen? Hans Marius Graasvold fra Advokatene Graasvold & Stenvaag gir deg høstens viktigste verktøy i en 1-2-3-innføring om rutiner, juss og håndtering av varsler.

 

15:00 - 16:50
Booking ABC

Kurset tar for seg booking og konsertøkonomi og er spisset inn mot økonomisk risikovurdering.
v/ Lasse Kinden Endresen

 

 

16:00 - 16:50
NKA i samarbeid med Balansekunst: Balanseprat

Samtale mellom ulike europeiske prosjekter for å fremme kvinneandelen i kulturbransjen. 

 

 

16:00 - 16:50
Emballasje og avfallshåndtering- hvilke muligheter finnes?

NKA inviterer noen utvalgte leverandører som kommer til Halden for å presentere innovative og bærekraftige løsninger for emballasje og avfallshåndtering.

 

 

17:00 -
Avslutning på faglig program

Vi møtes i baren på Thon Hotel Halden for mingling, prat og hygge. 

 

 

19:30 - 00:00
Festmiddag på Fredriksten festning

Felles avgang fra Thon Hotel Halden til Fredriksten festning. 

For de som møter direkte på Festningen- så er det oppe på toppen, ved den borgen.

 

Innledere

Alex Mann
Alex Mann
Grasrot spillesteder

Alexs karriere i musikkbransjen begynte innen management og som promotør på diverse spillesteder, før han fortsatte å jobbe med markedsføring for  indie labels. Han har også vært assisterende politibetjent for Arts Council England som arbeider med kunst og helse, kriminalrett, kulturelt mangfold og funksjonshemninger.

Han har også jobbet for the British Musicians Union som gir støtte, rådgiving og representasjon for musikere angående sysselsetting, juss og åndsverkslovgivning. Han fokuserte senere på nasjonal og internasjonal strategi og interessepolitiske spørsmål på vegne av utøvende artister.

Alexs arbeid for the Music Venue Trust har vært å representere organisasjonen over hele Storbritannia og internasjonalt, både innenfor musikkbransjen og andre sektorer som påvirker live økonomien. Han arbeider lovgivende, strategiske og politiske beslutningstakerområder som påvirker grasrota i live bransjen.Tor Åge Eikerapen
Tor Åge Eikerapen
Psykisk helse

Psykolog Tor Åge Eikerapen har selv over 10 års erfaring som festivalleder, og har tidligere vært in-house kursholder for Norske Konsertarrangører. Tor Åge er spesialist i organisasjonspsykologi og jobber nå som konsulent innenfor organisasjon og ledelse. Han holder over 100 foredrag i året og er  en av landets mest brukte foredragsholdere innenfor organisasjon, ledelse og psykologi.
www.psykologforedrag.no

Sylvia Jacobsen
Sylvia Jacobsen
Frivillighet- organisering og rekruttering

Sylvia Jacobsen er seniorkonsulent i Ingerfair. Hun har arbeidet med ledelse av frivillige i
 15 år, både som ansatt og frivillig. Sylvia er en erfaren underviser som kan tilrettelegge kurs eller workshop på et høyt akademisk nivå. Hun er vant til å planlegge og gjennomføre store og små arrangementer. Til daglig løser hun en rekke ulike undervisnings- og rådgivningsoppgaver i foreninger, frivillige organisasjoner og kommunale institusjoner.
Hun er i dag blant annet aktuell med boken ”Sådan rekruttere du frivillige”.

Dan Pearce
Dan Pearce
Videresalg av billetter

Dan er SVP for markedsføring i Ticketmaster International. Dan begynte sin karriere innen markedsføring i Storbritannias første dot com-virksomhet som gikk på den amerikanske børsen. Han tok med seg sine erfaringer fra start-ups miljøer og jobbet videre med kommersielle utviklingsroller hos store britiske utgivere, først med Guardian Unlimited, og og senere med Associated Newspapers.

Han begynte å jobbe i Ticketmaster i 2006 i markedsavdelingen. Der administrerte han til å begynne med alle online-annonsering og mediepartnerskap. Han jobbet senere for Holidaybreak PLC som administrerende direktør. Etter en 4-årig periode med vedvarende vekst og mer enn dobling av omsetning og fortjeneste, ble virksomheten til slutt kjøpt opp. Han gikk tilbake til Ticketmaster som markedsdirektør i midten av 2012, og ble administrerende direktør for videresalgsvirksomheten i 2016.

Jørgen Aass
Jørgen Aass
Sikkerhet

Jørgen har over 25 års fartstid i sikkerhetsbransjen med et brennende hjerte for arrangør-Norge. Utdannet i «Crowd and Safety Management» og jobber nå som freelance sikkerhetsrådgiver for kultur og idrettsarrangementer.

Kristian Flodin
Kristian Flodin
Kassaloven

Kristian Flodin var prosjektleder for implementeringen av Skatteetatens løsning for å understøtte ny lov om Kassasystemer.

Hans Marius Graasvold
Hans Marius Graasvold
Juss

Hans Marius Graasvold er advokat MNA og partner i Advokatene Graasvold & Stenvaag. Hans Marius er fast advokat for en rekke organisasjoner, opphavsmenn og utøvende kunstnere innen kunst- og kulturfeltet, og arbeider særlig innen områdene opphavsrett, medierett, personvern, arbeidsrett og strafferett.

Stine Mari Røverdatter
Stine Mari Røverdatter
Ledelse og drift

Stine Mari er kursleder for NKA og jobber for Atomic Soul Agency som økonomi- og administrasjonssjef. Hun har lang erfaring med klubbdrift, blant annet fra Blå , Kanonhallen og MONO, og har også jobbet med økonomi og kontrollerarbeid på en rekke festivaler i tillegg til flere styreverv. Stine Mari har studert organisasjon og ledelse på BI og kombinerer ofte i sine kurs faglige modeller med praktisk erfaring og øvelser for å informere, inspirere og motivere deltakerne til videre innsats. 

Torstein Løvlid
Torstein Løvlid
Salg, kommersialisering, profittmaksimering

Torstein er kursleder for NKA og jobber som salgssjef på Scandic St. Olavsplassog teatersjef på Edderkoppen Scene i Oslo. De siste årene har jobb tatt han fra det idealistiske til det private og kommersielle markedet. Torstein er tidligere eventsjef på Rockefeller/John Dee/Sentrum Scene og har bred erfaring fra arrangørfeltet i tillegg til dagens stilling; Øya, Norwegian Wood, Slottsfjell, Oslo Live, Chateau Neuf, Træna, Blå, Hove med flere. Sitter også som styremedlem på Det Andre Teatret i Oslo. Han hjelper dere gjerne med å finne nye måter å oppnå økonomisk suksess, endre på organisasjonen pluss flere andre temaer ut fra egen erfaring og kursdeltakernes behov.

Lasse Kinden Endresen
Lasse Kinden Endresen
Booking og markedsføring

Lasse Kinden Endresen er booking agent i ACT Entertainment hvor han jobber med artister som Kakkmaddafakka, Kjartan Lauritzen, No. 4 og Hjerteslag m.fl. Han har bodd i Bergen i syv år, før han flyttet til Oslo hvor han nå bor og arbeider.

Jade Bui
Jade Bui
Personvern

Jade har juridisk embetseksamen og en spesialisert master i IKT-jus. Jade jobber med personvern som juridisk rådgiver hos Datatilsynet, særlig innenfor temaene kameraovervåking, deling av bilder på nett, og retten til å bli glemt. Jade har gitt råd og veiledning i et bredt spekter av saker om personvern etter både gammelt og nytt personvernregelverk, herunder personvernforordningen (GDPR).

Siri Haugan Holden
Siri Haugan Holden
Balansekunst

Siri Haugan Holden er prosjektkoordinator for Balansekunst, foreningen for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Siri har en master i statsvitenskap og har tidligere arbeidet med internasjonalt samarbeid, menneskerettigheter og miljøvern.

Marte Lindblad Skaslien
Marte Lindblad Skaslien
Personvern

Marte har juridisk embetseksamen og har vært juridisk rådgiver hos Datatilsynet siden 2013. Marte gir veiledning i et bredt spekter av problemstillinger knyttet til personvern, særlig innenfor temaene kameraovervåking, retten til å bli glemt, databehandleravtaler og vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA).

Thomas Litangen
Thomas Litangen
Moderator, Videresalg av billetter

Thomas Litangen er partner og kreativ dude i musikkselskapet Pott og Panne AS. Selskapet står blant annet bak Bodøfestivalen, konsertserien «Halv ti på torsdag» på Dama Di og talentprogrammet Antihype. Pott og Panne er også label/management for artister som Kråkesølv, Julian Audy, Vidar Vang, NOHR og Svalestup. Thomas er utdannet grafisk designer og har tidligere jobbet med booking og markedsføring på konsertscenen Sinus og i Stormen Konserthus. Han har i tillegg bakgrunn som trommeslager i bandet Kråkesølv.

Guri Hummelsund
Guri Hummelsund
Sosialt entreprenørskap

Guri Hummelsund er NKA sin prosjektleder for prosjektet Konsertarrangører og sosialt entreprenørskap som et støttet av Sparebankstiftelsen. Før hun startet i NKA i september 2017, bodde hun i London der hun jobbet for en ledende støtteorganisasjon for sosiale entreprenører i Storbritannia. Der støttet hun sosiale entreprenører med å sette opp sosiale bedrifter, med pengestøtte, opplæring, kursing, mentoring og 1:1 coaching. Hun har bakgrunn som utøvende musiker og konsertarrangør med erfaring både fra Norge og England, og brenner for musikk og løsninger på sosiale utfordringer.

Hanne Rekdal
Hanne Rekdal
Rådgiver, Kulturrådet

Hanne Rekdal har jobbet som rådgiver i Norsk kulturråd siden 2014 og har siden 2016 vært ansvarlig for arrangørordningen. Kulturrådets arrangørordning har som formål å styrke arrangørene og gi dem mulighet til å skape konsertprogram som utvikler interesse hos et større publikum. Hanne har ti års erfaring som utøvende musiker innen klassisk, samtidsmusikk og improvisasjon, og har selv vært aktiv konsertarrangør og med i festivalstyre. Hun har utdannelse i utøvende musikk, filosofi, økonomi og ledelse.

Møt Kulturrådet på Arrangørkonferansen! Les mer her.

Nina Popperud
Nina Popperud
Rådgiver, MUO

Nina er rådgiver i MUO, og kommer til Arrangørkonferansen for å svare på og rådgi medlemmer som lurer på noe rundt MUO. Musikkutstyrsordningens formål er å sikre gode vilkår for øving og fremføring av rytmiske musikk. Musikkutstyrsordningen (MUO) gir tilskudd til øvingsutstyr, fremføringsutstyr, akustiske tiltak i musikkrom, samt bygg og utbedring av øvingsrom. De jobber også med kompetansehevende tiltak innen konsertteknikk; bl.a. kurs, workshops, fagdager og praksisplasser i lyd-, lys- og sceneteknikk.

Rhiannon Hovden Edwards
Rhiannon Hovden Edwards
Daglig leder, MUO

Rhiannon som er daglig leder i Musikkutstyrsordningen (MUO) kommer til Arrangørkonferansen for å svare på spørsmål og rådgi medlemmer som lurer på noe rundt MUO. Musikkutstyrsordningens formål er å sikre gode vilkår for øving og fremføring av musikk. MUO gir tilskudd til øvingsutstyr, fremføringsutstyr, akustiske tiltak i alle typer musikkrom, samt bygg og utbedring av øvingsrom. MUO jobber også med kompetansehevende tiltak innen konsertteknikk; bl.a. kurs, workshops, fagdager og praksisplasser i lyd-, lys- og sceneteknikk.

Det er her det skjer!

Arrangørkonferansen 2018 finner sted på Brygga Kultursal og Thon Hotel Halden. 

59.11903,11.38539,17
Meld deg på vårt nyhetsbrev