Spørsmål og svar om utløpt TONO-avtale

NKAs TONO-avtaler for studentarrangører og klubber utløper 1.7.17. Nedenfor besvarer vi spørsmål i forbindelse med dette.

 

Hvorfor utgår TONO avtalen?
TONO gjennomgår og sier nå opp mange av sine eksisterende avtaler, dette gjelder også for de to avtalene NKA har med TONO; avtalen for studentarrangører og avtalen for helårsarrangører/klubber. Avtalene gjelder ikke etter 1.7.17.

NKA har sittet i forhandlinger med TONO i flere perioder og har ønsket oss en generell og enkel avtale for alle våre medlemmer. I tillegg har vi vært opptatt av å verne om de med lav omsetning. 

Forslaget fra TONO lå så langt fra eksisterende avtaler, samtidig som forvaltningen for NKA er tid- og arbeidskrevende, at det ikke ville vært forsvarlig for verken NKA eller medlemmene å inngå en ny avtale på disse vilkårene.  


Hvordan skal jeg rapportere nå? 

For konserter som avholdes før 1.7.17 skal dere rapportere som normalt til NKA. Rapporteringsfrist for 1. halvår 2017 er 30.08.17. Rapporteringsskjema for studentarrangører og klubber/helårsarrangører er sendt ut per e-post. Skjemaene kan også lastes ned her: Rapporteringsskjema for studentarrangører / rapporteringsskjema for UKE-arrangement / rapporteringsskjema for helårsarrangører/klubber.

Konserter som avholdes etter 1.7.17 må rapporteres til TONO. Dere må da ta kontakt med TONO for å finne ut i fellesskap om hva salgs rapporteringsavtale som er mulig. Noen rapporterer per halvår, andre har faste avtaler og andre rapporterer per arrangement. Ta kontakt med TONO direkte på MARKED@TONO.NO eller 22 05 72 00. 

Kan jeg få en egen avtale med TONO?
Ja. Det er vanlig for arrangører å forhandle frem individuell avtale med TONO. Dette gjelder i dag alle festivaler. Mange spillesteder har også individuelle avtaler om en fastsatt sum per år som betales til TONO. Avtalene baserer seg på erfaringstall. Andre har avtaler med TONO som baserer seg på en prosentsats av brutto billettinntekter. Ta med bakgrunnstall som viser både total- og gjennomsnitt av deres billettinntekter og besøkstall, dersom dere skal i forhandlinger med TONO.


Hvilke medlemmer av NKA har brukt TONO-avtalen?
NKA har forvaltet to ulike avtaler for flere av våre medlemmer. En for studentarrangører og en for klubber/helårsarrangører. Det har ikke vært egen TONO-avtale for festivaler. Mange av våre medlemmer har også individuelle avtaler med TONO. 


Hvilke andre medlemsfordeler har NKA?
NKA utvikler stadig nye medlemstilbud som utløser store økonomiske besparelser og forenkler hverdagen som konsertarrangør. NKA tilbyr gratis kurs, gode arrangørverktøy, tilgang på seminarer, publikasjoner, nettverk, rådgivning, ulike rabattordninger m.m. Se oversikt over medlemstilbud

NKA jobber også aktivt med interessepolitikk for å bedre rammebetingelsene og gjøre det lettere å være konsertarrangør. Vi tilbyr et unikt nettverkt der konsertarrangører deler av sine erfaringer og spiller hverandre gode. I vår reviderte Arrangørwiki finnes informasjon og kunnskap om arrangørhverdagen. 


Kommer det en ny avtale med TONO for medlemmer av NKA?
Foreløpig er det uvisst. NKA skal delta som del av Norsk Musikkråd sin forhandling om en grasrotavtale fra 2018. Dette gjelder kun for frivilligfeltet. Det er for tidlig å si noe om en eventuell avtale. 


Hvem skal jeg spørre om TONO-relaterte spørsmål nå?
For konkrete spørsmål, ta direkte kontakt med TONO. Dere kan fremdeles ta kontakt med NKA for generelle spørsmål.


Hvor mye må jeg justere budsjettet fra 1. juli og hvilke satser skal jeg bruke?
Dere må ta høyde for at det vil bli økte TONO-utgifter. Akkurat hvor mye budsjettet burde justeres avhenger av hvilken avtale dere inngår med TONO. I utgangspunktet må dere forholde dere til TONO sine egne satser for konserter og event. Bruk gjerne vår TONO-kalkulator for å beregne TONO-vederlag per konsert. Det er i tillegg vanlig for arrangører å forhandle frem individuell avtale med TONO.


Finnes det egen avtale for studenter?
Studentavtalen gjennom NKA utgår. Studentarrangører må derfor kontakte TONO direkte for ny avtale.  


Skal jeg rapportere for hver enkelt konsert fra 1.7.17?
Dette er avhengig av hva slags avtale dere får med TONO og hvor mange konserter dere har.

 

 

Om TONO

TONO eies og styres av sine medlemmer som er komponister, tekstforfattere og musikkforlag. TONO forvalter og beskytter rettigheter av opphavsrettslig art på vegne av rettighetshavere i musikkverk. 


Hvorfor skal man betale TONO?
Når man fremfører musikk offentlig, må de som skriver og eier musikken (opphavspersonene) ha gitt tillatelse til ansvarlig arrangør.

Bakgrunn i lov om opphavsrett til åndsverk» av 12. mai 1961, sist endret ved lov av 23. juni 1995. (Det eneste unntaket er om opphavsmannen har vært død i mer enn 70 år.)

TONO gir tillatelse og innhenter vederlag på vegne av sine eiere. Tariffene blir justert årlig.

Hva med utenlandske artister?
TONO har samarbeidsavtaler med mange tilsvarende selskap i utlandet. TONO  gir tillatelse til fremføring av musikk i Norge på vegne av utenlandske artister som har tilsvarende forvaltinigsavtale i sine land.


Hva er forskjellen mellom TONO og Gramo- og må vi betale begge deler?
De som spiller musikk som er innspilt/produsert (bakgrunnsmusikk), må forholde seg til både TONO og Gramo. De representerer ulike opphavspersoner/rettigheter. TONO representerer rettighetene til komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Gramo representerer artistene og plateselskapene.

 

Hvordan gå frem for å få avtale med TONO
Hver enkelt arrangør må i utgangspunktet søke om tillatelse for hver enkel konsert eller for en periode.

Individuelle avtaler: Når den enkelte konsertarrangør henvender seg direkte til TONO, finner dere sammen ut av behovet og evt. individuelle tilpasninger med tanke på avtaleperiode og rapporteringsform, om det er flere type fremføringsområder, m.m. 

Viktig å huske på: Når dere forhandler med TONO kan det være lurt å ha med bakgrunnstall som viser både totalen- og gjennomsnittet av billettinntekter og besøkstall på konsertene.  

Mer informasjon om TONO-vederlag for konserter og event, samt oppdaterte satser finner du her. Spesifikt kontaktpunkt hos TONO vil variere, også i forhold til arrangørens ønske og behov. Ta kontakt med marked@tono,no eller ring sentralbordet 22 05 72 00

Husk å ta med både TONO og Gramo inn i konsertbudsjettet. Husk også å kalkuler dette inn i eventuell break-even-avtaler med artist. 

TONO-kalkulator

Ved hjelp av vår TONO-kalkulator kan du enkelt sjekke hvor mye du skal betale for konsertene dine.
​Kalkulatoren baserer seg på TONOs egne tariffer for konsert og event, for 2017. Oppgi sum i brutto billettinntekt per konsert.

TONO-kalkulator