Innledning

Å lykkes som konsertarrangør avhenger av å kommunisere med omverdenen. Vi vil i denne delen se nærmere på forholdet mellom en organisasjon slik den egentlig er, og slik den fremstår for omgivelsene.

Profil og merkevarebygging

Klubb- og festivaldrift er et puslespill med mange brikker. Til sammen skal brikkene danne en helhet og stedets identitet. Her inngår alt fra artistene dere presenterer, lokalene og omgivelsene dere arrangerer i, til markedsføring, publikum som besøker konsertene, billettprisen, vareutvalget osv, som i sum utgjør arrangørens profil.

Innholdet er viktigere enn innpakningen! Et godt produkt er kjernen i all markedsføring. Dermed må man også ha et meget bevisst forhold til hva man presenterer hvor og når. Den viktigste medspilleren her er publikum. Det er de dere arrangerer for. Hvis det ikke kommer publikum på konsertene, er det noe som mangler.

Publikums preferanser er ikke konstante - de er under stadig forandring. Denne prosessen er det mulig for dere som konsertarrangører å påvirke gjennom å utfordre og oppdra publikum. For å komme dit er det viktig at dere er aktive og ligger i forkant.

Har dere ikke allerede har tatt en grundig gjennomgang på mål og målgrupper er dette stedet å starte arbeidet. Alt markedsføringsarbeid handler i bunn og grunn om å vite hvilke målgrupper man ønsker å nå, og å legge strategi for hvordan disse gruppene skal nås.

 

Grafisk profil

Den grafiske profilen omfatter alt visuelt materiell som arrangøren presentere. Det kan være plakater, flyere, programhefte, pressemeldinger, annonser, nettside, formelle brev og merchandise. Store organisasjoner har vanligvis et designprogram hvor hele den grafiske profilen er beskrevet ned til minste detalj, og hvor det gis anvisninger for utforming av alle trykksaker. Dette vil for mange konsertarrangører være unødvendig, men tankegangen er fornuftig. Det må være lett å se hvem som er avsender, og leseren bør få et umiddelbart inntrykk av hva avsender står for identitetsmessig. Det viktigste er å være seg bevisst at design og språk sender ut signaler - om stedet, musikken og organisasjonen som helhet.

Hovedingrediensen i den grafiske profilen er logoen. En god logo bør være enkel og tydelig, ikke for stor, gjerne i få farger, og lett gjenkjennelig på alle typer trykksaker.

Har dere først fått innarbeidet et navn og en logo, skal det tungtveiende grunner til for å endre på det.

I bunn og grunn handler merkevarebygging om å gjøre et produktnavn kjent, og å skape gode assosiasjoner til det. I arrangørenes verden vil det si navnet på arrangementet/klubben, eller kanskje på et konsept. Her er det egentlig bare fantasien som setter grenser, men det finnes noen klassiske metoder. Et minimum er å få med logoen på alt materiell dere sender ut. Det sikrer at logoen blir sett, og forhåpentligvis gjenkjent. Et steg videre er å lage egne profileringsartikler, for eksempel T-skjorter, nøkkelsnorer, buttons og lignende. Her er det bare fantasien som setter begrensninger.


Musikkprofil

Musikkprofilen er selvsagt essensielt for en konsertarrangør. Hvilken musikk dere presenterer har også mye å si for de andre profilvalgene. Vi har i utgangspunktet to måter å jobbe med booking på. Teoretisk kan vi beskrive dette som produktorientert vs. markedsorientert tankegang. Den første er lett å kjenne seg igjen i. Man booker kvalitetsartister, og disse ønsker man å presentere for sitt publikum. Her trengs det et markedsføringsapparat for å overbevise publikum om at konsertene er verdt å besøke. Det motsatte er å undersøke markedet, og se etter behov. Er det mange som liker en bestemt sjanger, tilbyr man artister innenfor denne sjangeren uavhengig av hva man selv liker. En miks av de to vil kanskje være å anbefale. Kunsten er å utfordre publikum med noe de ennå ikke vet at de liker, men også gi dem en sikker vinner når det skulle passe. Gi og ta.

 

Merkevarebygging

All kommunikasjon med omgivelsene er med på å gi et inntrykk av organisasjonen. Den beste måten å sikre at budskapet er enhetlig og korrekt, er å utarbeide en god og fyldig beskrivelse av organisasjonen og den aktiviteten dere driver. Denne bør minimum alle i styret kjenne godt til og ha lett tilgjengelig, og den må gå igjen i søknader, årsrapporter, vedlegg til pressemeldinger etc. Kombinert med en klar grafisk profil sikrer det at dere blir gjenkjent og at folk etter hvert husker hva dere står for.

Det er viktig at alle som kommuniserer til publikum er innforstått med en felles profil og strategi for markedsføringen. Snakker alle samme språk vil det være lettere for både publikum og samarbeidspartnere å videreføre den kommunikasjonen dere ønsker å fremme.

Involver både frivillige, crew, samarbeidspartnere og publikum mest mulig. Gi gjerne eksklusiv informasjon før det offentliggjøres for å bygge eierskapsfølelse blant frivillige og samarbeidspartnere. God omtale fra artister som har spilt hos dere, leverandører og publikum er minst like mye verdt som alle andre markedsføringskanaler. Det er derfor viktig at alle involverte forholder seg profesjonelt og er godt informert.

Det er alltid viktig å gi omverden den informasjonen de trenger når de bør ha den. Har dere gjort en booking, så la miljøet få vite det. Har dere økonomiske problemer, eller problemer med likviditeten, bør dere gi beskjed til leverandører eller andre berørte parter. Ønsker dere å omdisponere litt på offentlige tilskudd; spør først om det er greit. Informer, vær ærlig og spill på lag, da sikrer man seg mot unødvendig irritasjon og mistro.

Plattformer for kommunikasjon

Den tradisjonelle formen for markedsføring av arrangement med plakater og flyers er fortsatt viktige elementer av en helhetlig kommunikasjonsstrategi. I kombinasjon med digital markedsføring og pressearbeid vil trykt materiale løfte oppmerksomheten for arrangementet. Tenk strategisk på plassering av plakater og flyers, hvem skal du nå, når og hvor er det aktuelle publikumet til stede?

Eventkalendere på nett og i trykt media er også en viktig plattform å huske. Akkurat som plakater man går forbi er slike kalendere informasjon man gjerne skummer forbi men jo oftere man blir informert om et arrangement, jo lettere er det å huske det og bli overbevist.

Intern kommunikasjon om arrangement kan være greit å spre for eksempel i en lukket facebook-gruppe, eller i delte skjemaer i Google Drive eller Dropbox.

Ikke undervurder viktigheten av nettside og nyhetsbrev. En velfungerende nettside bør være så enkel som overhode mulig, lett å finne fram på og informativ. Publikum, bookingagenter, artister og andre oppsøker nettsiden din for å finne adresse, kontaktinfo, program, tidspunkt og billetter. Nyhetsbrev kan fungere godt for å få spredt informasjon om programslipp, endringer og sendt ut påminnelser om kommende konserter. De fleste sosiale medier kan brukes for å lenkes opp mot nyhetsbrev.

Husk å dokumenter dine arrangementer med video og foto, både for bruk i egne kanaler men også for å kunne dele med artister og presse ved forespørsel.

Pressekontakt

Skaff deg faste kontakter i lokal og relevant presse, personlig kontakt gjør det mye lettere å komme gjennom mylderet av nyhetstips og pressemeldinger, spesielt nå som kulturjournalistikken får mindre spalteplass enn før og nåløyet har blitt enda trangere. Ta hensyn til at journalistene har lite tid og se på dem som samarbeidspartnere. Pitch saker i god tid og tenk gjerne som en journalist når du foreslår saker. Mange journalister ønsker eksklusivitet i nyhetssaker, det kan være lurt å ha en åpen dialog med de forskjellige mediene om dette. De fleste tradisjonelle medier har redaksjonsmøter hver mandag morgen, prøv derfor å time pitcher på nyhetssaker i god tid før møtene. Ikke vær redd for å følge opp pressemeldinger og pitcher per mail på telefon. Det er lov å mase, men hold en vennskapelig tone og vis forståelse for at pressen også må prioritere.

 

De fem klassiske nyhetskriteriene (omtales som KVISA) kan være et godt utgangspunkt for en pressemelding eller pressepitch, omfatter saken din flere av disse kriteriene har du større sjanse for å bli møtt med åpne armer hos pressen:

Konflikt: Konflikter vil skape følelser og reaksjon, og vil ofte resultere i at folk vil velge sider og dermed engasjere seg.
Vesentlighet: at en sak er interessant for målgruppen din, og at den berører folk.
Identifikasjon: jo mer vi kan kjenne oss igjen i en sak, jo mer interessant vil den bli.
Sensasjon: en oppsiktsvekkende sak vil ofte gi mye oppmerksomhet. Om saken overrasker folk, vil saken vokse.
Aktualitet: saken må være aktuell og kunne settes på dagsorden.

Når du skal pitche en nyhet kan det være greit å ha journalistens gode hjelpere i bakhodet:

Hva skjer?

Hvem skjer det med?

Hvor skjer det?

Når skjer det?

Hvorfor skjer det?

Hvordan skjer det? 

 

Strukturering av en pressemelding

Typisk strukturering av en pressemelding ser gjerne ut som en omvendt pyramide der det viktigste kommer først. Må noe klippes vekk, gjøres det som regel mot slutten og dermed blir det viktigste i oppslaget stående igjen. En pressemelding bør ha samme oppsett som en standard nyhetssak med overskrift, ingress og flere avsnitt med overskrifter. Vær så konsis som mulig, spiss innholdet og bruk gjerne sitater fra pressekontakt/styreleder/bookingansvarlig eller den som har ansvar for offentlige uttalelser i organisasjonen. Husk også kontaktinformasjon og et kort informasjons-avsnitt om arrangøren/organisasjonen. Legg ved høyoppløselige pressebilder og logoer, gjerne i lenke til dropbox eller annen form for fildeling, slik at det ikke fyller opp innboksen til mottaker.

 

Sosiale medier

I følge Statistisk Sentralbyrås Mediebarometer leste færre trykte aviser og nettaviser per døgn i 2015 enn året før. Andelen TV-seere har sunket, vi bruker mer tid på internett, og sosiale medier er fremdeles i framgang. Over 80% av Norges befolkning over 18 år bruker jevnlig Facebook og Youtube sier de ferskeste tallene fra Ipsos, mens over 30% av befolkningen bruker Instagram og Snapchat.

 

I 2016 har de aller fleste en eller annen konto i sosiale medier. Vi går her i dybden på de kanalene vi mener er relevante å kunne bruke for deg som arrangør og forutsetter at du har en viss forkunnskap om generell bruk av kanalene. For deg som styrer mer enn en kanal og er til stede på flere plattformer kan det være nyttig å bruke en avansert software, som feks Hootsuite, for å lettere holde oversikt over alle kanaler samt samle statistikk. Husk at de forskjellige plattformene krever forskjellige, tilpassede måter å kommunisere på. Alle plattformer må være en del av en større kampanjestrategi, slik at man kan tilpasse hvilke announcements som funker best til hvilken plattform.

 

Facebook

Facebook er helt klart den best tilgjengelige kanalen for folk flest. 81% av Norges befolkning har en profil på Facebook, og 86% av disse er innom daglig. Til og med blant brukere over 60 år har over 60% profil på Facebook.

Facebooks statistikk (insights) er et nyttig verktøy for alle som vil få mest mulig ut av kanalen. Der finner du informasjon om når dine følgere er pålogget, når de reagerer på poster, hvilke poster de reagerer på, hvem de er og hvor de befinner seg. For å bygge opp en trofast følgerskare, og sørge for at Facebooks algoritmer hjelper postene dine til god rekkevidde og visning, er det viktig å være konsekvent i din publisering. Husk at engasjement på postene er det som gir best rekkevidde, ikke undervurder kommentarer og delinger. For å få akkurat det engasjementet du ønsker må du gi det akkurat ditt publikum liker.

Husk å oppdatere de sidene du bruker i sosiale medier med siste specs for grafikk. Facebook endrer format og størrelse stadig vekk. Her finner du oppdaterte specs på Facebook-grafikk: https://www.facebook.com/PagesSizesDimensions/

Native video på Facebook får alltid stor rekkevidde fordi det er en prioritet i Facebook-systemet. Poster med egne bilder får generelt også større rekkevidde enn å poste kun lenker til nyhetssaker eller dele andres bilder. 

Det siste året har live-streaming på Facebook blitt mer og mer brukt blant musikere og arrangører. Dette er en enkel måte å vise publikum hva de går glipp av, og kan gjøres direkte fra kamera på smarttelefon. Live-streaming på Facebook får som video-publiseringer automatisk bred rekkevidde fordi Facebooks algoritmer er programmert for å dytte dem opp i feeden. Facebook konkurrerer sånn sett med YouTube når det gjelder publisering av videomateriale, det er derfor smart å publisere videoer på begge plattformene, eventuelt bruke kortere klipp på Facebook (maks 15-30 sek er anbefalt) og lenke til YouTube med bit.ly-lenker eller tilsvarende. Ved bruk av bit.ly eller smart.url kan også klikk på lenken trackes og du får enda bedre innsyn i hvordan postene fungerer mot publikum.

Chat- og meldingssystemet på Facebook fungerer også godt for kommunikasjon med publikum.

Konkurranser på Facebook kan være en fin måte å engasjere og gi noe tilbake til publikum på. Men vær oppmerksom på regelverket for slike konkurranser. Disse reglene har blitt endret det siste året (2015), og man kan nå:

 • Samle deltakere til konkurranser gjennom å publisere på bedriftens tidslinje eller ved å kommentere eller like et innlegg på en bedrifts tidslinje.
 • Samle deltakere ved å sende en melding til bedriftens side på Facebook.
 • Det er nå tillatt å bruke antall «likes» for å vurdere hvem som vinner en konkurranse.

Det er derimot ikke lov å tagge eller å oppfordre folk til å tagge seg selv i innhold som de ikke er avbildet eller omtalt i.

 

Instagram

Instagram har for lengst gått forbi Twitter som en av de aller viktigste plattformene å være til stede på, nå eies plattformen også av Facebook og disse to er derfor godt integrert. Instagram har nå også utviklet et direkte melding-system som kan fungere godt i kommunikasjon med publikum.

Utnytt profil-beskrivelsen til å informere om hva du er aktuell med og lenke til program/siste nytt etc. Både video og stillbilder fungerer bra på Instagram, her må du eksperimentere for å finne ut hvilket innhold som fungerer best for ditt publikum. Likevel er det noen overordna triks alle bør kunne. Profesjonelle bilder med klare farger, tydelige kontraster, autentisk innhold og ansikter får vanligvis mest likes.  Gode eksempler på bilder som fungerer godt for arrangører kan være bilder av møter med artister, publikumsbilder, behind-the-scenes-bilder etc. Ellers er billige triks for likes og engasjement dyr, natur, kjendiser, memes, GIFs etc.

Både Facebook og Tumblr har god interaksjon med Instagram så man kan få god rekkevidde av å dele utvalgt Instagram-innhold videre i disse kanalene.

Hashtags er godt etablert i Instagram og er et kraftfullt virkemiddel som kan gi mye ekstra oppmerksomhet til bildene dine. Tilfeldige Instagram-brukere kan søke opp dine bilder på hashtags. Her finner du en oversikt over mest populære hashtags på Instagram: https://top-hashtags.com/instagram/ Sjekk også om det finnes relevante, allerede etablerte hashtags i lokalmiljøet som er aktuelle for det du driver med. Men bruk dem med omhu, for mange hashtags kan fort irritere følgerne dine. Etabler dine egne hashtags for å få mest mulig interaksjon med publikum og sørg for at deres bilder fra din festival eller spillested kommer opp i søk i appen og er lett å identifisere for andre.

Geotags er også en enkel måte å komme opp i tilfeldige Instagram-brukeres feed for å få flere følgere og likes. Husk også å tagge band og personer som er avbildet for å få mer spredning (bildet vil da også dukke opp i deres profil).

InstaStory er en forholdsvis ny funksjon i Instagram som er til forveksling lik MyStory-funksjonen i SnapChat, denne funksjonen vises for mange flere brukere enn de som følger deg aktivt og har stor rekkevidde.

Det finnes mange apper som enkelt hjelper deg å gjøre postene dine enda bedre, feks VSCOcam, Snapseed og Adobe Photoshop Express er mye brukte. Apper som Repost, Followers, Latergramme, WhenToPost og Prime kan være gode å ha for å optimalisere tidspunkt og følge statistikk for din profil. Instagrams egne Layout, Boomerang og Hyperlapse er også gode apper å bruke for kule effekter. Nettsidene Iqonosquare og PicStats fungerer bra for statistikk.

Poster fra Instagram kan også embeddes og brukes på andre nettsteder.

Annonsering i Instagram gjøres fra Facebook Ads Manager.

 

Twitter

Twitter brukes fortsatt av mange, det er derfor viktig å ha en konto for å kunne bli tagget av andre og tilgjengeliggjøre lenker til andre plattformer etc. En tweet har i gjennomsnitt 18 minutters levetid, dermed sier det seg selv at det krever mye tid og ressurser å holde en konto levende til enhver tid. De siste årene har Twitter i størst grad blitt brukt av journalister, debattanter og politikere. Om man ikke bruker Twitter aktivt til debatt og engasjement er det likevel en fin plattform for å spre nyheter om program og andre aktualiteter. Man bør ha rundt 5000 følgere for å få effekt ut av å opprette egne hashtags i Twitter. Bruk derfor eksisterende og aktuelle hashtags. Sjekk trendene og bruk dem i relevant sammenheng. Å poste bilder direkte i Twitter får stor plass i feeden og har dermed god effekt. Ikke lenk til bilder postet på Instagram.

Twitter Polls: denne funksjonen er ganske ny og kan brukes til å be publikum si sin mening om ditt arrangement, eller stemme over hvilke artister de helst vil ha konsert med via twitter.

Her finner du oppdatert mal til header-grafikk på Twitter: https://support.twitter.com/articles/127871

 

Snapchat

Ved bruk av en offentlig Snapchat-profil for ditt spillested eller festival er MyStory den mest relevante funksjonen. Poster i MyStory er tilgjengelige i 24 timer. Sørg for å ha åpen profil slik at alle som følger deg kan se hva du legger ut. Prøv å begrens din Story til et til to minutter til enhver tid, dette er maks-tiden som holder publikums engasjement. Personlig innhold, møte med mennesker og behind-the-scenes foto og video er materiale som engasjerer.

Snapchat Geofilters er et filter du selv kan sette opp for ditt arrangement for et begrenset geografisk område og tidsperiode. Lag egen grafikk basert på din festival eller spillesteds logo og sett opp ditt eget geofilter: https://geofilters.snapchat.com/

Snapchat har per dags dato ingen god mulighet for analyse- og statistikk. Du kan se hvor mange som har sett din MyStory.

Youtube

YouTube har blitt en av de mest brukte sosiale medie-kanalene, spesielt for yngre brukere innen gaming og make-up, men stadig flere bruker YouTube som hovedkilde også for musikk. Om man bruker det riktig kan det være en god kanal for å promotere aktiviteter. Mange festivaler og klubber er flinke til å dokumentere sine arrangementer med video i etterkant, disse kan brukes både på Facebook, Instagram og Youtube. YouTube har også et godt system for livestreaming. Husk å klarere rettigheter med artister, lær mer om opphavsrett og bruk av materiale på YouTube her: https://support.google.com/youtube/answer/2797466

Her finner du oppdaterte specs på kanal-grafikk: https://support.google.com/youtube/answer/2976827?hl=en

Det som gjelder for å komme høyt opp på søk er antall views, antall likes og dislikes, navn og beskrivelse (de to første linjene er det som vises). Egen-kuratert videoinnhold kan fungere godt i YouTube, her handler det om å være kreativ og å treffe sin målgruppe. Innhold som inkluderer aktuelle artister for ditt spillested, spillelister med aktuell musikk og annet lettfattelig videomateriale er fint for å bygge opp en kanal med seere. Bruk tags og detaljerte beskrivelser av kanalen for å øke antall seere. Annonsering og optimalisering av kanal er viktig om man vil utnytte YouTubes potensiale. Embed av videoer på nettside er en enkel måte å dele videoen på flere flater.

YouTube er direkte koblet til Google + , husk derfor å sørge for en oppdatert profil der også. Denne kanalen er godt optimalisert med YouTube slik at du automatisk kan dele materiale i begge kanalene. Bidrar til større reach på google, profilen kommer opp på høyreside på googlesøk.

Her er noen gode eksempler på arrangørers bruk av YouTube:

Primavera Sound: https://www.youtube.com/user/PrimaveraSoundTV

Ultra Music Festival: https://www.youtube.com/user/UMFTV

Sziget Festival: https://www.youtube.com/user/szigetofficial

 

Marketing og annonsering

Google AdWords

AdWords er Googles form for annonsering i søkemotoren og er en effektiv måte for økt synlighet på nett.

Bruk Googles egen guide for å komme i gang med AdWords: https://support.google.com/adwords/answer/6349091?hl=no

 

SEO

SEO er en forkortelse for Search Engine Optimalization eller søkemotoroptimalisering. SEO innebærer den optimaliseringen man gjør på og rundt en nettside for å komme høyere opp i søkeresultat på Google og andre søkemotorer. Sjekk hvordan din nettside ligger an ved å gjøre enkle søk på fraser og ord i Google som du ønsker at siden skal bli funnet på. Her er en side med verktøy du kan bruke for å forbedre din rangering på søk: http://pusabase.com/blog/2013/01/22/2013-free-seo-analyzers-25-tools-to-score-your-website/

 

Google Analytics

For å måle besøk på nettsiden din bør du bruke Google Analytics som er et gratisprogram for å samle inn statistikk om de som besøker nettsiden din, om blant annet hvor de klikket seg inn fra, hvilke sider de besøker og hvor lenge de blir værende der.

Mer informasjon om Google Analytics og hvordan du bruker det her: http://www.google.com/intl/no/analytics/

 

Annonsering i Facebook og Instagram

Annonsering er en stor del av Facebooks brukergrensesnitt, klikk deg inn på Facebook Ads Manager og prøv deg fram. Annonseringssystemet i Facebook har ekstremt mange muligheter når det gjelder spissing av målgrupper. De mest effektive måtene å bruke dette systemet er å booste poster eller lage spesifikke ads til Facebook-feeden. Nå kan du også få både konverterings-tracking, optimalisering og remarketing i en Facebook pixel, les mer om hvordan dette fungerer her: https://www.facebook.com/business/a/online-sales/custom-audiences-website . Bruk statistikken i Facebook for å se hvor godt annonseringen din fungerer og tilpass annonsering i framtiden etter resultat. Slik vil du få mest mulig ROI, eller return of investment, som er et mye brukt uttrykk i markedsføringsbransjen.

Les deg opp om annonsering i Facebook her: https://www.facebook.com/business/

Annonsering i trykte medier og på andre digitale plattformer enn dine egne kan være effektfullt kombinert med andre markedsføringsstrategier. Det viktigste er at plasseringen er relevant og at man treffer sitt publikum.

 

Andre plattformer for kreativ markedsføring

Musikk-strømmetjenester

Spesielt Spotify er godt tilrettelagt for deling i sosiale medier, kuraterte spillelister og optimalisering av branded profiles. Mer info om Spotify for brands her: https://spotifyforbrands.com/us/
Gode case-eksempler på bruk av Spotify for brands her: https://contently.com/strategist/2015/03/20/5-brands-that-are-killing-it-on-spotify/

Music.Ly er en app som har eksplodert i bruk hos de yngste brukerne det siste året. Unge bygger opp sosiale profiler ved å videodokumentere lip-syncing av kjente låter.

Flickr er et godt verktøy for dokumentasjon og deling av bilder med presse.

 

BOBLERE

 • Panorama og 360-foto og video
 • Blockchain
 • VR-teknologi (Virtual Reality)
 • Crowdfunding
 • Direct messaging (WhatsApp etc)
 • Periscope
 • YouKnow, Twitch.TV og Chew.TV
 • Shazam

 

Ikke glem at Norske Konsertarrangører tilbyr kurs i sosiale medier. Ta kontakt på post@konsertarrangor.no. Les forøvrig mer om våre kurs her.