Ordliste

32 AMPERE: Kontakt standard type trefas uttak (se trefas). Gir mindre antall KW enn 63 amper.

63 AMPERE: Kontakt standard type trefas uttak (se trefas).

AFP: Forkortelse for avtalefestet pensjon. En ordning hvor arbeidstaker går av med pensjon før tiden, men allikevel ikke mister retten til pensjonspoeng i denne perioden. Pensjonen tilsvarer som hovedregel pensjonen fra fylte 67 år.

Aksept: Erklæring om at man godtar det tilbud som tilbyderen har kommet med. Dersom aksepten er kommet frem til tilbyderen i tide, binder dette tilbyderen til å stå ved sitt tilbud.

Aksept: Erklæring om at man godtar det tilbud som tilbyderen har kommet med. Dersom aksepten er kommet frem til tilbyderen i tide, binder dette tilbyderen til å stå ved sitt tilbud.

Aksje: En andel av den innskutte kapital i et AS (aksjeselskap).

Aksjeselskap(AS): Et selskap hvor ingen av deltagerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Deltagerne hefter kun for den innskutte kapital (aksjekapitalen).

Aksjeselskap(AS): Et selskap hvor ingen av deltagerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Deltagerne hefter kun for den innskutte kapital (aksjekapitalen).

Aktiva: Eiendeler eller rettigheter av formuesverdi. Regnskapsmessig begrep. Motsatte av passiva (gjeld).

Aktiva: Eiendeler eller rettigheter av formuesverdi. Regnskapsmessig begrep. Motsatte av passiva (gjeld).

Aktive høyttalere: Høyttalere med innebygget forsterker(e).

Amp (egentlig amplifier): Mye brukt uttrykk for alle typer forsterkere.

Backline: En samlebetegnelse på det utstyret musikerne bruker og som vanligvis settes opp bakerst på scenen. I hovedsak dreier det seg om trommesett, piano og instrumentforsterkere. 

Backstage: Garderoben til artisten, skal helst være tilknyttet scenen (bak).

Booking: Bestille, avtale. Henviser gjerne til prosessen ved å skaffe artister.

Balanse: forskjellen mellom det man har til gode (eiendeler) og det man skylder (gjeld).

Bokføring: begrep som stammer fra gammelt av hvor man førte en hovedbok over alt som går ut og inn. Når bilaget var skrevet inn i hovedboken, var det bokført.

Bookingagent: Formidler artister til konsertarrangørene.

Bookingansvarlig: Konsertstedets "booker". Ansvarlig for å skaffe artister til arrangementet.

Break-even: å gå i null. Inntekter minus utgifter blir null.

Budsjett: en oppstilling av forventede inntekter og utgifter for en virksomhet i løpet av en bestemt periode, for eksempel et budsjettår (årsbudsjett) eller en enkelt konsertkveld (arrangements- eller konsertbudsjett).

Buy-out: Man gir artisten penger til å kjøpe mat i stedet for å lage det på stedet.

Cracker: En spesiell type røykmaskin. Crackeren står på hele tiden og produserer et tynt røykslør istedenfor en tett sky som fra ordinære røykmaskiner.

Curfew: stengetid.

Debet: debet er det positive (+) begrepet om en saldo i et regnskap. Et debetbeløp vil tilsi at noe har økt, for eksempel verdien på et selskaps eiendeler (investering) eller at noen har betalt inn noe på konto. Hvis et innbetalt beløp øker mengden på kontoen din, vil man finne tilsvarende sum i kreditt et annet sted i regnskapet ditt, for eksempel i varebeholdningen.

Delefilter: En passiv krets, vanligvis bygget inn i en høyttalerkasse, som deler utgangssignalet fra en forsterker i frekvensområder for å drive bass-, mellomtone- og diskantelement.

DI- boks: En boks som brukes hvis man skal koble en lydkilde uten mikrofon, for eksempel keyboard og akustisk gitar til mikser. Det finnes både aktive og passive DI bokser. Aktive DI bokser trenger strøm fra miksebordet for å virke.

Dimmer: En innretning som trinnløst regulerer styrken på en lampe.

DMX: Digitalt signalsystem som benyttes til kommunikasjon mellom lyskilder og lysmikser.

Dynamisk mikrofon: En mikrofontype som best fanger opp lyd tett opptil seg. Dynamiske mikrofoner brukes vanligvis på vokal, elektriske gitarer og trommer.
Eks: Shure SM 58 for vokal, Shure SM 57 på gitarforsterker/skarptromme, Shure Beta 52 på Basstromme

Equalizer (EQ): Equalizer er et ord lånt fra engelsk som betyr jevnstiller. Ordet ble opprinnelig brukt om håndvåpen i «det ville vesten» fordi de jevnet ut fysiske styrkeforskjeller. Uttrykket brukes i dag om lydbehandlingsdelen av musikkanlegg, der en finner kontroller som kan styre lydstyrke på frekvensområder opp eller ned i forhold til det generelle lydnivået.

F.O.H. (Front of House): Foran scenen, hvor lyd- og lysmixser er plassert.

Fader: En spak på lyd- eller lysmikseren som kan dempe lyden/lyset trinnløst.

Fargefilter: Farget plastfolie som fargelegger lyset i en lyskaster.

Fargeveksler/scroller: En innretning som monteres i front av en parkanne istedenfor et lysfilter. Fargeveksleren inneholder en rull med filtre i forskjellige farger som kan skiftes fra miksebord under konsert.

Flash-knapp: En trykknapp på lysmikseren som tenner en lyskurs ved bruk.

Flight/Flightcase: En solid transportkasse. Finnes i et utall størrelser og fasonger, med og uten hjul.

Forsterker: Enhet som øker nivået på et elektrisk signal.

Forlik: Avgjørelse av en tvist ved at partene blir enige om løsningen. Dersom forlik inngås i forliksrådet eller i retten (rettsforlik), har det virkning som en rettskraftig dom.

Følgespot: Manuelt betjent lyskaster som følger utøver eller artist.

Gaffa: En tykk, kraftig scenetape. Brukes til å feste kabler og andre midlertidige installasjoner.

Galge: Et mikrofonstativ som er leddet slik at øverste del kan vippes mot lydkilden.

Gate: En elektronisk enhet som slår av signalet når dets nivå faller under en terskel som brukeren har stilt inn. Ofte brukt for å sikre stillhet i pauser i sangen, eller for å hindre lekkasje mellom mikrofoner i et flermikrofonoppsett på et trommesett.

Get-in: tidspunkt for ankomst, kan gjelde artist eller crew (gjerne forskjellige tidspunkter når det er store artister).

Hyre: Annet ord for honorar.

Kassadagbok: et sted (digitalt eller i en bok) hvor man fører bevegelse i kasse- og kontantbeholdning; penger man mottar og penger man betaler ut.

Kompressor: En enhet som kan redusere det dynamiske omfanget av et lydsignal. Det er ofte nødvendig og regulerer forskjellige lydkilders dynamikk, for eksempel vokal.

Kondensatormikrofon (kondis): En følsom mikrofontype som lett fanger opp lyd i en viss omkrets. Denne virker ved at en kondensator brukes som en membran for å registrere lydtrykksendringer. Kondensatoren må lades med strøm fra mikseren (fantom mating/Phantom power) for å virke. Kondensatormikrofoner brukes vanligvis over trommesett og til litt mer "delikate" lydkilder som for eksempel kor og strykere.

Jackplugg: En 3-polet plugg med kontakt over Tip, Ring og Sleeve. Pluggen har diameter 6,25 mm, og finnes i Stereo og Mono utgave. Standard instrumentkabel.

Kreditor: en leverandør man skylder penger til.

Kreditt: kreditt er det negative (-) begrepet om en saldo i et regnskap. En kreditt er noe som minker, eksempelvis at mengden penger på din konto minker når du kjøper noe til firmaet. På samme tid vil debetbeløpet på eiendelssiden øke tilsvarende fordi man har investert i en verdi.

Likviditet: betalingsevne, et økonomisk uttrykk for evnen til å kjøpe. God likviditet betyr at du har høy evne til å kjøpe.

Load in / load out: tidspunkt for inn- / utrigg av artistens utstyr.

Lysfilter: En gjennomskinnelig farget plastfilm som benyttes til å farge lyset. Filtret monteres i en metallramme og plasseres foran lyskasteren. Filterfargene er systematisert og nummerert i spesielle nummersystemer. De ulike produsentene har ulikt nummersystem.

Lysmixer: Et miksebord som benyttes til å styre scenelyset og de ulike lyskildene.

Manager/Management: En person/gruppe som representerer og arbeider for artisten, gjør administrative oppgaver.

Merchandise "merch": Materiell og effekter som artisten selger, som for eksempel T-skjorter, gensere, plakater etc.

Miksebord: Et miksebord er et PA-systems nervesenter. Herfra kan nesten alt styres - klang, volum, equalizer, panorering, aux kanaler/monitor og mastervolum. Et miksebord kan ha 1 monokanal til godt over 50 monokanaler og vanligvis 4 stereo kanaler på nyere miksebord. Det vanligste er 16-48 kanaler.
- Analoge miksere, mest brukt i live lyd.
- Digitale miksere, ofte brukt i studio, men mer og mer også live.

Monitor: En kompakt høyttaler laget for å fungere over en avstand på 1,5 til 2 m fra musikerne på scenen. Denne slags lytteforhold minsker effekten av rommets akustikk og gir musikerne bedre lytteforhold.

Monitormix: Vanligvis kontrolleres musikernes monitorer fra mikseren i salen. På større produksjoner er det imidlertid ganske vanlig å ha monitormix, dvs. et eget miksebord og en egen tekniker på scenen til å styre dette.

Mono/stereo/surround: Mono er en kortform for monofoni som i lydteknisk sammenheng betyr at kun ett signal går ut av miksebordet. Dette i motsetning til stereo som har to utgående signaler og surround som har tre eller flere.

Moving head: Bevegelig lys. Omtrent det samme som en scanner, men uten et bevegelig speil. Isteden styres og beveges hele kroppen på apparatet.

Multikabel: En «samlekabel» som kobler alle de ulike lydkildene fra scenen til hver sin kanal på miksebordet.

Note: en betegnelse som brukes om en forklaring til et punkt i årsregnskapet eller budsjett.

Oppreisning: Oppreisning er erstatning for ikke-økonomisk skade.

PA-system:(forkortelse av det engelske ordet «Public Address») er en betegnelse for store lydanlegg, hvor lyden skal nå ut til mange mennesker. Et slikt anlegg består blant annet av mikrofoner, miksebord, forsterker, høyttaler og effekter.

Panorering: Å panorere lyd vil si at man dirigerer lyden til høyre eller venstre side i et stereo lydbilde. Hensikten er å skape et riktig lydbilde når man spiller av musikk fra eksterne lydkilder, eller vil understreke lydkildens posisjon på f. eks en scene.

Parkanne: En ordinær lyskaster eller spot. En parkanne er som oftest på 1000 W.

Phantom-Power/Fantommating: Kondensatormikrofoner og DI-bokser trenger strøm for å virke. Dette får den fra miksebordet gjennom mikrofonkablene og det kalles fantommating eller phantom power. Vær oppmerksom på at ikke alle miksebord har denne funksjonen.

Prosessfullmektig: Den som representerer en part i sivile saker.

Ransaking: Undersøkelse som foretas av politiet av en persons bolig, andre lokaler eller av personen selv, for å sikre bevis eller finne bevis. Det kreves i utgangspunktet avgjørelse av retten eller påtalemyndigheten, men i visse tilfeller kan politiet selv beslutte ransaking.

Regnskap: en oversikt over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Regnskapet er et hjelpemiddel for å kunne vurdere den økonomiske stillingen for den som har avlagt regnskapet f.eks. et selskap

Reskontro: en bokføringsbok med detaljert oversikt over en organisasjons økonomiske mellomværende med andre organisasjoner. De fleste organisasjoner har to reskontroer: kundereskontro, som viser regnskapet mellom organisasjonen og dens kunder, og leverandørreskontro, som viser regnskapet mellom organisasjonen og dens leverandører.

Revisor: en person som kontrollerer at regnskapet er ført etter gjeldende lover og regler, samt at regnskapstallene stemmer.

Rider: Liste over artistens krav i tillegg til honorar.
Teknisk rider forteller om krav til lyd og lys.
Hospitalityrider sier noen om alt det praktiske rundt konserten, for eksempel backstagefasilitene, mat og drikke, overnatting, transport, parkering osv. Rider kan forhandles om på lik linje som honorar og er en del av kontrakten.

Riser: Sceneelement med bein i forskjellige høyder.

Romklang: Med en romklangseffektenhet kan man etterlikne lyden i alt fra små rom til store katedraler. Den viktigste faktoren er etterklangstiden, som sier noe om hvor lang tid det tar før en lyd dør helt bort i et rom.

Røykmaskin: En innretning som brukes til å produsere og blåse røyk ut på scenen for å gi større effekt av lyset.

S.L. (Stage Left): Venstre side av scenen sett mot publikum. (Forkortelsene F.O.H., S.R. og S.L. blir ofte brukt for å merke flighter eller høytalerkasser, slik at man vet hvor de skal plasseres ved opprigg.)

S.R. (Stage Right): Høyre side av scenen sett mot publikum.

Scanner: En innretning som kan sende ut lys med et varierende antall farger, effekter og mønstre. Lyset reflekteres via et bevegelig speil på scanneren, og alt kan endres og programmeres om underveis i konserten.

Scene høyre: Høyre side av scenen sett fra publikum.

Scene venstre: Venstre side av scenen sett fra publikum.

Sivil sak: En tvist mellom to parter som ikke dreier seg om straff. For eksempel en grensetvist. I sivile saker fastslås rettigheter og plikter folk har overfor hverandre og overfor det offentlige. De viktigste lovene for sivile saker er tvisteloven og domstolloven.

Skjellig grunn: Skjellig grunn til mistanke i straffeprosessloven innebærer at det må være mer sannsynlig at mistenkte har gjort det som følger av siktelsen enn ikke. Det vil si, krav til sannsynlighetsovervekt (mer enn 50 %).

Soundcheck: Engelsk ord for lydprøve.

Stagebox: En koblingsboks som sitter i den enden av multikabelen som skal være på scenen. Mikrofoner og andre lydkilder plugges inni boksen.    

Straffesak: prosedyre fulgt når man skal behandle en straffbar handling i rettsvesenet. Saksgangen i en straffesak vil som regel være slik:

Tvangsfullbyrdelse: Når avtaler og krav ikke oppfylles frivillig kan man etter regler angitt i tvangsfullbyrdelsesloven begjære at namsmyndighetene tvangsfullbyrder kravet.

Strobelight: Hurtig blinkende kraftig hvitt lys, nesten som en blitz. Man bør alltid utvise forsiktighet ved bruk av for mye bruker strobelys da det kan utløse epileptiske anfall. Både scanner og moving head har tilsvarende funksjon.

Styre: styret har det overordnede ansvaret for den økonomiske, juridiske og moralske delen av driften. Styret skal ha fokus på visjon, mål og strategi. De har også ansvaret for å stake ut en kurs og ta overordnede beslutninger som har direkte innvirkning på hvordan organisasjonen skal driftes og hvor målsetningene ligger. Man kan også ha et arbeidende styre, ansvarsfordelingen vil da være noe annerledes.

Styremandat: styremandatet er et dokument som sier noe om hvilke avgjørelser styret i sin helhet eller enkeltrepresentanter fra styret er berettiget til å ta, og også i hvilke organer ulike beslutninger skal tas.

Tech spec:Oversikt over tekniske spesifikasjoner på spillestedet.

Trefase: Kraftig strømforsyning. Trefasekontakter er større en normale stikkontakter og som regel blå (200 V) eller rød (400 V)

Turneleder / Road Manager: er med artisten på turne og skal sørge for at kontrakter og avtaler overholdes. Mellomledd mellom artist og konsertarrangør.

Uaktsomhet: Å handle uforsiktig eller kritikkverdig, men ikke med vilje.

Ubetinget dom: En dom hvor straffen fullbyrdes, f.eks. ubetinget fengsel innebærer at man skal inn til soning.

Valgkomité: ved valg av nytt styre er en valgkomité en ryddig måte å gjøre det på. En valgkomité er uavhengig og skal vurdere og presentere en innstilling til det nye styret

XLR: Den vanligste standarden på mikronkabler som brukes til å koble lydkilder til miksepulten.

Årsmøte/landsmøte: organisasjonens øverste organ. Her legger styret frem årsmelding og regnskap, og alle medlemmer får mulighet til å uttale seg om årets drift. Ved års/landsmøte kan man gjøre vedtektsendringer, og det er vanlig å kreve 2/3 flertall for at vedtektsendringen skal være gyldig. Frist for innkalling, frist for forslag til saker og metode for utvelgelse av nytt styre er detaljer som gjerne er nedfelt i organisasjonens vedtekter.

Nedlasting