Vi publiserer gjerne relevante stillingsannonser for arrangørfeltet!

Dette er gratis for medlemmer. Eksterne betaler en egenandel og blir vurdert i forhold til relevans. Send kort info om stillingen og/eller link til stillingannonse til post@konsertarrangor.no.

 

Stilling / Tittel Arbeidsgiver / Informasjon Stillingsprosent Søknadsfrist
       
Administrasjons- og personalansvarlig Auditorium AS (Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene) 100%

Snarest men innen 28.05.17. Søknader vil bli behandlet fortløpende.

 

JMI training coordinator JM International Honorert engasjement juni 2017

Senest 25.05.2017

Daglig leder Bergen Jazzforum 100%

26.05.2017