Vi publiserer gjerne relevante stillingsannonser for arrangørfeltet!

Dette er gratis for medlemmer. Eksterne betaler en egenandel og blir vurdert i forhold til relevans. Send kort info om stillingen og/eller link til stillingannonse til post@konsertarrangor.no.

 

Stilling / Tittel Arbeidsgiver / Informasjon Stillingsprosent Søknadsfrist
       
Communication Officer Live DMA (Europeisk nettverk med spillesteder og festivaler). Hovedkontoret ligger i Nantes i Frankrike.  100%

30. juni

Daglig leder Brak, Bergen 100%, åremål

14. august