Faglige møteplasser og kurs står sentralt i virksomheten til Norske Konsertarrangører. Vi har tilknyttet oss en kurslederstab som innehar spisskompetanse innen arrangørfaget i bred forstand og skreddersyr kurs til den enkeltes behov, enten det gjelder kortere kurs eller helgeseminarer.

Kurs
Norske Konsertarrangørers kurs er gratis for medlemmer. Vi skreddersyr kursene til den enkeltes behov og ønsker. Aktuelle temaer kan være sikkerhet, økonomi,
søknadsskriving, organisasjonsutvikling, markedsføring,
booking, sponsorarbeid, identitetsutvikling m.m.


Seminarer
Hvert år arrangerer Norske Konsertarrangører flere seminarer over hele landet. Seminarene er rettet både internt mot medlemmene (rockeklubber/spillesteder, bluesklubber, festivaler og studentarrangører) og eksternt hvor det er
åpent for alle arrangører og andre interesserte.


Møteplasser
Norske Konsertarrangører mener det er svært viktig med gode nettverk og møteplasser for medlemmene. Seminarene er de viktigste møteplassene, men vi legger også til rette for uformelle sammenkomster der vi legger til rette for kompetansedeling mellom arrangører, for eksempel på bransjekonferanser som by:Larm og på festivaler i inn- og utland.