Dato
02. juni 2017 | Kl. 13.00
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Musikkfestivaler

NB! Ordningen er under omlegging

Teksten på nettsiden vil snart bli oppdatert ihht. nye retningslinjer for ordningen: Retningslinjer for kulturfondets tilskuddsordning for musikkfestivaler, vedtatt 15. desember 2016.

For mer info om endringene, se pressemelding om Ny festivalordning fra 2018.

Formål

Ordningen har som formål å bidra til at musikkfestivaler på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå kan opprettholdes og utvikles for å:

  • gjøre musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig
  • stimulere til kunstnerisk fornyelse og utvikling ved å ta vare på, formidle og videreutvikle musikktradisjoner i Norge
  • fremme bruken av samtidsmusikk
  • formidle musikk til barn og unge
  • bidra til at musikkfestivaler med et høyt kvalitetsnivå kan opprettholdes og utvikles
  • stimulere til nyskaping med hensyn til formidling

Hva kan få støtte

Ordningen gir tilskudd til musikkfestivaler som har offentlige konserter som sitt primære virkeområde, som arrangeres årlig eller annethvert år med minst to dagers varighet, og som mottar offentlige tilskudd fra egen region.

Det kan søkes tilskudd for inntil tre år. Festivaler som søker flerårig tilskudd må dokumentere at det vil gis tilskudd fra egen region for søknadsperioden.

Hvem kan søke

Musikkfestivaler som arrangeres årlig eller annethvert år med minst to dagers varighet, kan søke ordningen.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet.

Andre kriterier

Festivaler som søker om tilskudd fra ordningen, må på forespørsel gi akkreditering til minimum 2 representanter fra Norsk kulturråd.