Dato
05. september 2017 | Kl. 13.00
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Gjesteoppholdsstøtte for arenaer (høst)

Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak øremerker 1,5 millioner kroner til en særskilt satsning på gjesteoppholdsprosjekter som bidrar til å skape programinnhold og /eller utvikle profesjonelle kunstprosjekter av høy kvalitet for barn og unge i kunst- og kulturarenaer i Norge. Øremerkingen gjelder for søknadsfristene i september 2017 og mars 2018. Les mer

Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte ble initiert av Kulturrådet i 2014. Ordningen ble evaluert høsten 2016 (På besøk), og Kulturrådet har vedtatt en videreføring av ordningen i 2017 og 2018 (se artikkel om videreføring av gjestekurator- og gjestekunstnerstøtte)

Formål
Ordningen skal gi kunst- og kulturarenaer i Norge mulighet til å invitere kuratorer, programskapere, frittstående arrangører eller kunstnere til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon. Formålet er å styrke arenaenes muligheter for utvikling av innhold og kompetanse på programmeringsarbeid og programutvikling.

Ordningen skal:

bidra til kunstnerisk og faglig utvikling av produksjons- og formidlingsarbeid i kunst- og kulturarenaene
bidra til å styrke og utvikle programtilbud på høyt kunstnerisk nivå for et allment publikum
stimulere til økt internasjonalt samarbeid og utveksling
Ordningen er tverrfaglig og gjelder alle de kunst- og kulturområdene Kulturrådet dekker: Visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk samt kulturvern.

Hvem kan søke
Arenaer for formidling, visning og produksjon av profesjonell kunst og kultur, for eksempel kulturhus, litteraturhus og bibliotek, spillesteder, klubber og konsertscener, kunsthaller, kunstforeninger og visningssteder, museer, programmerende scener, arrangører og festivaler m.m.

Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.