Aktuelle saker

20/11/14Kurs og seminar

Arrangørkurs i Bangladesh

Norske Konsertarrangører har på oppdrag fra Rikskonsertene og den norske ambassaden i Dhaka, vært i Bangladesh for å holde seminar og workshop for 20 håndplukkede konsertarrangører i landets hovedstad. Etter fire intensive kursdager ledet av kursleder i NKA Guro Midtsund og fagansvarlig Anette Rønneberg Lindskog, har forhåpentligvis de lokale arrangørene fått nyttige impulser og en solid dose faglig påfyll.

Les mer »
20/11/14Interessepolitikk

Enighet om budsjettavtale

Regjeringen med støttepartier er nå enige om statsbudsjettet for 2015. Det er ikke de store endringene for vårt felt. Men vi ser at kuttet i voksenopplæringsmidler er reversert, mens det spyttes inn 10 millioner ekstra i kulturposten 55, øremerket kor, ensembler og det frie feltet. Pressestøttekuttet er også reversert. Det ser dessverre ikke ut til at verken kuttet til Musikkutstyrsordningen eller UDs reisestøtte er gjort noe med.

Les mer »
13/11/14Interessepolitikk

Kulturrådets revisjonsgrense heves

Kulturrådet melder at beløpsgrensen med revisjonsplikt for tilskudd over 100 000 kr er opphevet, og at den nye grensen nå er 200 000 kr. Den nye forskriften trer i kraft med umiddelbar virkning og med tilbakevirkende kraft. Dette betyr at tilskuddsmottakere, også for tidligere år, kan benytte seg av de nye retningslinjene. Norske Konsertarrangører er svært fornøyd med endringen som vi har jobbet for i flere år.

Les mer »
 
12/11/14Frifond

700.000 kroner delt ut til ungdomsprosjekter

Norske Konsertarrangørers Frifond-tildeling for våren 2015 er gjennomført. Hele 700 000 kroner er investert i konsertarrangører som gjennomfører ungdomsprosjekter. Søkerne representerte et stort mangfold både geografisk og innholdsmessig, og i tildelingslisten finner vi både studentsteder, festivaler og jazz-, blues- og rockeklubber. Vi gleder oss til å følge prosjektene!

Les mer »
28/10/14Interessepolitikk

Advarer mot MUO-kutt

I en pressemelding uttrykker et samlet musikkliv nå bekymring for regjeringens foreslåtte kutt på 5 millioner kroner til Musikkutstyrsordningen (MUO), den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokale. Fungerende daglig leder i Norske Konsertarrangører, Gry Bråtømyr, advarer mot konsekvensene dette vil kunne ha for landets scener.

Les mer »

Kalender

Sosiale medier