Nytt i media

Nyhetsbrev

Publikasjoner

Aktuelle saker

29/06/16Organisasjon

NKA sommeren 2016 - Møteplasser, omvisninger og bestillinger

Sommeren er her, noe som blant annet betyr mange gode konsertopplevelser! Grunnet ferieavvikling vil ikke NKA-kontoret være fullt bemannet og vi har derfor en del viktig praktisk informasjon å komme med når det gjelder kontakt, bestillinger og sommerens møteplasser.

Les mer »
25/06/16TONO

TONO rapportering 1. halvår 2016

NKA er i forhandling med TONO om ny avtale for våre medlemmer. Målet er en god avtale for alle våre medlemmer, men avtalen er fremdeles under forhandling. Inntil videre blir de to avtalene vi har hatt tidligere; studentavtalen og klubbavtalen forlenget til å gjelde dette halvåret. Som tidligere må klubb/helårsarrangørene bruke skjema for klubbavtalen og studentarrangørene må bruke skjema for studentavtalen. Rapporteringsfrist er 31.08.2016 for begge avtalene.

Les mer »
25/06/16

Husk festivalvett i sommer - kan du festivalvettreglene?

Det er både trygt og morsomt å reise på norske festivaler. Festivalarrangørene gjør sitt ytterste for at nettopp du skal få en uforglemmelig festivalopplevelse, men du må også gjøre ditt. Ta vare på deg selv og vennene dine på festivalen. Vis festivalvett. Her er noen praktiske tips og NKAs 10 festivalvettregler beregnet på publikum, for sikrere og enda bedre festivaler.

Les mer »
 
24/06/16

Ny nordisk arrangørstøtteordning på vei

Norske Konsertarrangører har sammen med de andre nordiske arrangørorganisasjonene deltatt i realiseringen av en ny, storstilt støtteordning for arrangører. Ordningen vil gjøre det mer attraktivt for nordiske klubber og festivaler å booke nordiske band.

Les mer »
24/06/16

Nye kursledere i staben

Medlemmer i Norske Konsertarrangørers mottar et valgfritt, gratis kurs hvert år. Kursene tar for seg alle områder av arrangørvirksomheten og skreddersys til den enkelte festival eller klubb både når det gjelder kursform, tema, varighet, nivå og lokalisering. Vi tilbyr også kurs til eksterne aktører.

Les mer »

Kalender

Sosiale medier