Nytt i media

Nyhetsbrev

Publikasjoner

Aktuelle saker

24/10/16Frifond

To år med Frifondstøtte - Møt UFLAKKS

Har dere gode prosjekt rettet for og med unge, er en frivillig organisasjon og medlem i NKA ? Da kan dere på en enkel måte få støtte til å gjennomføring. To søknadsfrister per år. Neste frist er 1. november der vi skal fordele over 800 000 kr.

Les mer »
21/10/16

Høringsrunder på Stortinget - NKA kjemper for landets konsertarrangører

Norske Konsertarrangører har møtt både Justiskomiteen og Familie- og kulturkomiteen under Stortingets høringsrunder for å spille inn våre synspunkt på fremlagt statsbudsjett for 2017. Dette mener vi.

Les mer »
20/10/16Frifond

Søk Frifondstøtte til ungdomsprosjekter - Møt Akkarhaugen som har fått støtte i flere år

Har dere gode prosjekter for- og med ungdom, er en frivillig organisasjon og medlem i NKA ? Da kan dere søke om økonomisk støtte til gjennomføring. To søknadsfrister per år. Neste frist er 1. november der vi skal fordele 800 000 kr.

Les mer »
 
06/10/16

Gode konsertopplevelser til alle - Fagseminar om universell utforming på kulturarrangement

For andre år på rad inviterer Norske Konsertarrangører sammen med Norske Festivaler til fagseminar som en del av prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge(TKN). Målet med TKN er å gjøre kulturarrangement bedre tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fagseminaret ønsker vi skal være et møtested mellom kulturarrangører, brukerorganisasjoner, politikere, kulturarbeidere og andre som samarbeider med kultursektoren. Gjennom god samhandling tror vi at kultursektorene kan bli enda bedre på likestilling og inkludering gjennom å gjøre enhver kulturarena tilgjengelig. Seminaret arrangeres på Vulkan Arena i Oslo 25. november.

Les mer »
05/10/16

Statsbudsjettet sett med arrangørenes øyne

Norske Konsertarrangører (NKA) er landets største interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører og representerer en stadig økende medlemsmasse av over 300 festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger, studentsamfunn og kulturhus. Vår viktigste kampsak i flere år har vært å styrke rammebetingelsene til norske konsertarrangører. Her oppsummerer vi hvordan statsbudsjettet 2017 slår ut for våre medlemmer

Les mer »

Kalender

Sosiale medier