Nytt i media

Nyhetsbrev

Publikasjoner

Aktuelle saker

29/07/14

Arrangører og kriseberedskap

I forbindelse med den økte terrorberedskapen vi opplever i landet om dagen er det nok flere arrangører som blir usikre på hvordan man skal forholde seg til dette.

Les mer »
02/07/14Organisasjon

Sommeren 2014

Sommeren er her og det betyr mange gode konsertopplevelser både utendørs og innendørs. Norske Konsertarrangører kontor vil i perioden fremover ikke være fullt bemannet grunnet ferieavvikling. I den anledning har vi en del viktig praktisk informasjon både med tanke på bestillinger, møteplasser og kontakt.

Les mer »
01/07/14Støtteordninger

Kreativt Europa - informasjonsmøte

Har din festival planer eller ønske om å samarbeide med andre europeiske kulturaktører? Da kan du søke støtte fra EUs kulturprogram Kreativt Europa. Mange norske kulturoperatører har tidligere fått støtte fra EU og i perioden 2014-2020 vil det nye programmet gi økonomisk tilskudd til mer enn 250 000 kunstnere og kulturarbeidere i Europa.

Les mer »
 
28/06/14Frivillig / Interessepolitikk

Utfyllende informasjon om personallister

Med virkning fra 1. januar 2014 ble det innført krav om føring av personalliste for serveringssteder. I konsertarrangørers tilfelle innebærer dette at dersom mer enn 25 % av omsetningen kommer fra servering, må du føre personallister. Etter dialog med blant annet Skattedirektoratet, har Norske konsertarrangører utarbeidet et skriv med utfyllende informasjon om kravene.

Les mer »
27/06/14Økonomi / Finansiering

Søk momskompensasjon innen 1. september

Frivillig organisasjon med store momsutgifter på varer og tjenester i 2013? Da kan dere søke om momskompensasjon. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2014 fordele 1,2 milliarder kroner til frivillige organisasjoner for regnskapsåret 2013. Her kan det med andre ord være penger å hente til frivillig aktivitet.

Les mer »

Kalender

Sosiale medier