Nytt i media

Nyhetsbrev

Publikasjoner

Aktuelle saker

16/08/16

Arrangørkonferansen 2016

For femte året på rad inviterer NKA til nasjonal arrangørkonferanse - i år samles vi i Bodø 14. - 16. oktober, med ​Parkenfestivalen og Stormen Konserthus som lokalt vertskap. Arrangørkonferansen er det største samlingsstedet for norsk arrangørbransje, og en unik arena for å møte hele feltet, både små og store, frivillige og kommersielle, helårs og festival, sjangertro og sjangerfri. Overordnet tema for konferansen erkonseptutvikling og nyskaping.

Les mer »
16/08/16

Vi søker arrangørfaglig prosjektleder (vikariat)

Vår fagansvarlig skal vikariere som daglig leder i perioden november-februar. Vi søker nå en prosjektleder som kan planlegge og avvikle vinterens faglige aktiviteter og sørge for at konsertarrangører over hele landet får tilgang på kurs og opplæring. Vi ser etter en person med særlig interesse for arrangørfag og erfaring fra programmering av faglig og sosialt innhold på seminarer/konferanser.

Les mer »
16/08/16

Kreativt Europa- ny utlysning for støtte til internasjonale samarbeidsprosjekter

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene og har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. Programmet støtter prosjekter som gis en merverdi ved at de gjennomføres i en europeisk ramme og gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Les mer »
 
15/08/16

Kulturrådet får ny søknadsportal

Kulturrådet går fra neste søknadsfrist over til søknadsskjema i Altinn. Det betyr at du må skaffe deg elektronisk ID og ta deg ekstra god tid med søknaden denne gangen.

Les mer »
15/08/16

Frifondtildeling: En halv million til ungdomsprosjekter

Første runde med Frifondtildeling er gjennomført i NKA. Rundt en halv million er fordelt til arrangører som har gode ungdomsprosjekt eller aktivitet for og med unge. Søkerne har god geografisk spredning og representerer et bredt mangfold fra studentforeninger, klubber og festivaler. Lykke til videre med prosjektene i høst!

Les mer »

Kalender

Sosiale medier